Stine Bosse er ny formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

Nyt råd for socialøkonomiske virksomheder får markant stemme

Velfærd

21/11/2014 13:10

Nick Allentoft

Socialminister Manu Sareen udpeger Stine Bosse til formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder. Rådet skal få flere socialøkonomiske virksomheder til at blomstre frem i Danmark.

Mennesker med autisme, der arbejder som IT-konsulenter, og hjemløse, der bliver biavlere. Det er eksempler på socialøkonomiske virksomheder, der driver forretning samtidig med, at de gør en forskel socialt. Men i dag er der kun omkring 300 af den slags virksomheder i Danmark, og derfor nedsætter regeringen nu Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder. Det skal være med til at sætte fokus på de positive gevinster ved at starte en socialøkonomisk virksomhed og dermed få flere til at turde tage springet.  

Rådet er ét af 10 initiativer i regeringens udspil ”Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”. Socialminister Manu Sareen udpeger Stine Bosse, tidligere koncernchef for Tryg, til at stå i spidsen for rådet.

Socialminister Manu Sareen siger:

”Med Stine Bosse som formand får rådet en stærk og erfaren international erhvervsleder, som er utroligt engageret i det socialpolitiske område. Socialøkonomi skaber inklusion, der er til at forstå, når vi giver indvandrerkvinden, den hjemløse eller misbrugeren mulighed for at få plads i et arbejdsfællesskab. Samtidig giver socialøkonomi virksomhederne mulighed for at tage ansvar og bidrage til en større helhed. Derfor har vi brug for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder til at sætte de her samfundsgevinster højt på dagsordenen.”

Formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder, Stine Bosse, glæder sig til arbejdet i rådet:

”Socialøkonomiske virksomheder er med til at skabe en stor forskel for utroligt mange mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Jeg glæder mig meget til at bidrage med min erhvervserfaring og interesse for det socialpolitiske område til rådets arbejde.”

Udover formanden tæller rådet otte medlemmer. Socialministeren har udpeget fire medlemmer, mens de øvrige fire er udpeget af og repræsenterer organisationerne KL, DI, DE og LO. 
Rådet skal:

• Arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor. 
• Bidrage til den offentlige debat om socialøkonomiske virksomheder. 
• Støtte op om implementeringen af indsatsen for socialøkonomiske virksomheder og fungere som sparringspartner for Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og dets virke. 
• Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede i forhold til, hvordan der bedst kan skabes rammevilkår, der fremmer udviklingen af og væksten i socialøkonomiske virksomheder.
• Rådet for Socialøkonomiske virksomheder bliver betjent af et sekretariat i Socialstyrelsen.

  Medlemmer af Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder Stine Bosse, Formand Lars Hulgård, Roskilde Universitet Lars Jannick Johansen, Den Sociale Kapitalfond Line Barfod, Advokaterne Foldschack & Forchhammer Peter Nørgaard, Creativ Company A/S Niels Arendt Nielsen, KL Marie Louise Knuppert, LO Sara Krüger Falk, Dansk Industri Jon Krog, Dansk Selveje/Dansk Erhverv

Mest Læste

Annonce