Boligliv i balance - et nyt blik på udsatte boligområder

Velfærd

29/4/15 6:30

Karen Thougård Pedersen

Med udviklingsprojektet Boligliv i balance sætter Realdania, Odense og Gladsaxe Kommuner fokus på at skabe bedre forhold i udsatte boligområder. Socialt Udviklingscenter SUS og partnere er rådgiver på den sociale del af projektet.

Arbejdsløshed, kriminalitet og andre sociale udfordringer præger udsatte boligområder. Boligorganisationer og kommuner gør allerede meget for skabe bedre vilkår for beboerne og ændre på forholdene, men det er endnu ikke lykkedes for alvor at vende udviklingen.

Et fysisk, et socialt og et organisatorisk blik
Med udviklingsprojektet  Boligliv i balance, som netop er skudt i gang, sætter Realdania sammen med Odense og Gladsaxe Kommuner nu yderligere fokus på at skabe bedre forhold i udsatte boligområder.

Udviklingsprojektet stiller skarpt på henholdsvis de fysiske, sociale og organisatoriske udfordringer og mulige løsninger med afsæt i boligområderne Værebro Park i Bagsværd og Vollsmose i Odense.

For hver af de tre perspektiver er det valgt et rådgiverteam. Efter en indledende fase, hvor de tre rådgiverteams arbejder med hvert sit område, skal der til slut udarbejdes fælles løsninger, hvor perspektiverne og løsningerne fra de tre teams tænkes sammen.

SUS er ansvarlig for det rådgiverteam, der har fokus på det sociale, og som i det kommende år skal være med til at vise nye veje og løsninger. 

Bredere sammenhænge
De udsatte boligområder er karakteriseret ved en relativt høj koncentration af sociale problemer. 

Derfor har projektet afsæt i nødvendigheden af at se, forstå og finde løsninger, der har blik for de bredere sammenhænge og relationer, der er medvirkende årsager til problemerne.

Det samlede rådgiverteam på det sociale felt består af SUS, Social+Giv RumKenneth Balfelt TeamacelabBoliglaboratoriet og et forskerteam fra RUC bestående af Troels Schultz Larsen og Kristian Delica. 

Læs mere om projektet på Realdanias hjemmeside.

Annonce