Digitale redskaber i daginstitutioner kan øge børnenes trivsel og læring

Velfærd

09/01/2016 08:00

Karen Thougård Pedersen

Tablets og andre digitale redskaber kan give lyst til læring, fungere som social brobygger og være med til at inkludere børn i fællesskabet. Det er nogle af konklusionerne fra et forskningsprojekt om brug af digitale redskaber i daginstitutioner.

Flere og flere daginstitutioner bruger tablets, interaktive apps, digitalkameraer og robotter, som børn kan styre.

Redskaberne kan være en stor gevinst for både børn og personale i dagtilbuddene. Det er erfaringerne fra et stort forskningsprojekt om brug af digitale redskaber i dagtilbud.

Socialt udviklingscenter - SUS

Læs mere fra Socialt Udviklingscenter SUS. Det er gode cases og tankevækkende historier lige her.

I projektet har forskere sammen med praktikere fra 25 kommuner undersøgt, hvordan digitale redskaber påvirker den pædagogiske praksis.

Understøtter leg og læring

Forskningsprojektet viser, at digitale redskaber giver værdi i daginstitutioner, fordi redskaberne:

  • Understøtter leg 
  • Bringer viden og verden tættere på 
  • Er nemme at bruge 
  • Giver mulighed for at kommunikere på samme tid eller forskudt
  • Understøtter det legende element i læring
  • Gør det muligt for børnene selv at skabe ting selv med billeder, video og lyd.

De digitale redskaber ikke er en kvalitet i sig selv. Det er afgørende, at personalet løbende overvejer, hvordan redskaberne kan bruges pædagogisk. Og vigtigt, at personalet ikke lader sig begrænse af, at de måske er usikre på det tekniske, men prøver sig frem og er nysgerrige ligesom børnene.

Håndbog med inspiration til andre

Forskningsprojektets resultater kan bruges  af dagtilbud og kommuner, som gerne vil øge værdien af det arbejde, der allerede foregår.

Projektet har udgivet en sammenfattende rapport og en håndbog, hvor daginstitutioner blandt andet kan hente inspiration til, hvordan og i hvilke situationer de kan få gavn af digitale redskaber.

Hent:
Rapport: Forskning i  og praksisnær afdækning  af digitale redskabers betydning for børns udvikling og leg – sammenfattende rapport, december 2015

Håndbog: Brug af digitale redskaber i dagtilbud – resultater fra praksisnær forskning, december 2015

FORSKNINGSPROJEKTET

  • Projektet Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring var sat i gang af KL, Digitaliseringsstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
  • Projektet bestod af tre delprojekter med fokus på hhv. fællesskaber, leg og læring samt digital dannelse i en global verden.
  • Delprojekterne blev varetaget af tre forskellige forskningsgrupper – to fra Professionshøjskolen UCC og en fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet, Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS.
  • Pædagogisk personale fra 25 kommuner deltog i projektet.

 

Mest Læste

Annonce