Pædagog Line Sascha Jensen: - Der er altid en faglig tanke med, når vi bruger apps: Hvad får borgeren ud af det?
Pædagog Line Sascha Jensen: - Der er altid en faglig tanke med, når vi bruger apps: Hvad får borgeren ud af det?

Her er mit liv – på iPaden

Velfærd

24/8/15 9:44

Karen Thougård Pedersen

I dagtilbuddet Krumtappen i Ballerup bruger pædagoger og borgere iPads, når de arbejder med livshistorier. En iPad med billeder, tekst og lyd gør det nemmere for borgerne selv at fortælle deres historie til andre.

Da jeg var lille elskede jeg at tumle rundt på gulvet. Her er jeg sammen med min far, han bliver prikket i øjnene, og hevet i næsen og ørene ...

Læs mere fra SUS

Du kan finde flere gode historier fra Socialt Udviklingscenter, SUS lige her.

49-årige Marianne er udviklingshæmmet og har ikke noget verbalt sprog. Men hun kan godt lide at sidde sammen med venner og fortælle sin historie ved at trykke på de store knapper på iPaden. Billedet, hvor hun tumler rundt med sin far på gulvet, er et de fotos hun er gladest for. Når historien bliver læst op, gør hun de ting, der bliver sagt – prikker sig i øjnene og hiver sig i ørene.

Historien er vigtig for identiteten

Pædagog Line Sascha Jensen lægger stemme til Mariannes fortælling på iPaden:

- Historien er vigtig for at kunne forstå sig selv og sin identitet. Det er godt at kunne sidde sammen med andre og fortælle om sit liv, og rigtig godt at have sin historie med, hvis man fx skal skifte bosted. Mange steder arbejder med livshistorier, ved at bruge iPads gør vi det mere tilgængeligt for borgerne. På en iPad kan man have både billeder og lyd, og den er mere robust end en bog, som kan være svær at bladre i og kan gå i stykker.

Mange af borgerne i Krumtappen er på et kognitiv udviklingsniveau svarende til mindre børn.

- Mindre børn helt ned til 2 år kan jo bruge en iPad, så det giver god mening for os at bruge iPads og apps. Og det det går godt i spænd med det, vi ellers arbejder med, vi har fokus på neuropædagogik  og sanseintegration, fortæller Line Sascha Jensen.

Livshistorier i medieværkstedet

Hver mandag arbejder pædagoger og borgere med livshistorier i Krumtappens medieværksted. De bruger appen Book Creator, hvor man nemt kan lægge tekst, billeder, lyd og videoklip ind. 

- Det er helt afgørende at tale til flere sanser. Marianne kan fx ikke selv sige noget, hun har kun én lyd. Så det er vigtigt, at hun kan få tingene læst op, kan høre historien og vise billederne til andre. Det øger muligheden for at begribe det fortalte, hvis der tales til flere sanser samtidig, fx auditivt og visuelt, siger Line Sascha Jensen.

Pædagogerne optager fx lyde på YouTube og gør dem til en del af historien - fx en hund, der gør, hvis der en hund med i fortællingen.

Både personale og pårørende skal støtte op

Krumtappen er efterhånden kommet godt i gang med at bruge apps, ikke kun til livshistorier. Den indledningsvise 'IT-forskrækkelse' og tvivl nogle af de ansatte havde, har lagt sig. De kan se, at borgene har glæde af livshistorier, spil og læring på iPaden. Men det kræver noget af personalet:

- Marianne er fx rigtig glad for sin iPad, men hun opsøger den sjældent selv, og når hun bruger den, har hun brug for støtte til albuen for at navigere, så det kræver noget personalestøtte, siger Line Sascha Jensen og fortsætter:

- Social IT breder sig langsomt og sikkert. Det er vigtigt, at alle er med, også de pårørende, så de kan se ideen i at anskaffe en iPad. Borgerne tager ikke selv beslutningen eller kan ikke forestille sig det, langt de fleste har en økonomisk værge. Vi har fire iPads i Krumtappen, men her må der ikke ligge private billeder, så det er en barriere, når vi laver livshistorier.

Line Sascha Jensen understreger, at Social IT ikke er 'løsningen på alt'.

- Men det understøtter vores pædagogiske arbejde på en god måde. Og for Marianne letter det hendes liv og sociale samspil.
 

Krumtappen er et af de sociale tilbud, der er med i Socialt Udviklingscenter SUS' projekt Implementering og spredning af social IT. Sociale tilbud i fire kommuner og en region arbejder med at udbrede social IT – det vil sige teknologi, der kan understøtte borgerne i at kommunikere, indgå i sociale netværk, blive mere selvhjulpne og lære nyt. Projektet er finansieret af Helsefonden.

 

Krumtappen anbefaler – 5 gode apps

Borgerne i Krumtappen er voksne med betydeligt varig nedsat funktionsevne, fysisk og psykisk. Mange har et udviklingsniveau som mindre børn. Pædagog Line Sacha Jensen anbefaler blandt andet disse 5 apps:

Book Creator – bruges til at fortælle borgernes livshistorier med tekst, billeder, lyd og video.

Silkes venner – en app, hvor man blandt andet kan lave vendespil med ting og begreber fra hverdagen. Man kan lægge sine egne billeder ind for hver enkelt borger.

Talking Tom Cat – katten Tom gentager alt, hvad man siger. God til at motivere borgere til at anvende talesprog.

Time timer – Et ur, der viser visuelt, at tiden forsvinder (som i et timeglas). Mange har svært ved det at forholde sig til klokken tiden og har brug for at se, at tiden til klokken 15 'bliver mindre og mindre'.

Dots – et spil, der danner mønstre. God til borgere, der går op i systemer og mønstre.
 

 

Annonce