Inkludigi-kursus: Lær at bruge digitale teknologier til at understøtte inklusion i folkeskolen

Uddannelse

08/12/19 6:00

Karen Thougård Pedersen

Unges Uddannelsescenter og Socialt Udviklingscenter SUS inviterer i foråret til inkludigi kursus. Bliv klogere på, hvordan du kan bruge digital teknologi til at understøtte inklusion i folkeskolen.

Digitale teknologier kan gøre elever mere selvhjulpne, give nye muligheder for at deltage både fagligt og socialt og frigive ressourcer hos lærere i undervisningen. Inkludigi-projektet holder 4 kurser for at sprede projektets viden til flere lærere og pædagoger. Kurset giver dig viden og redskaber til, hvordan du kan bruge digitale teknologier til at understøtte inklusion i din klasse. Se mere på www.inkludigi.dk.

Inkludigi-kursus

På inkludigi-kurset får du viden om om hvilke behov digitale teknologier kan imødekomme hos eleverne. Samtidig får du en forståelse for forskellige måder teknologi kan anvendes til at understøtte inklusion, inspiration fra afprøvede digitale løsninger, som bruges nu i folkeskolen og information om den praktiske erfaring med inkludigis designmodel til at lave din egen digitale løsning med Scan How. Under kurset får du mulighed for at få din egen digitale løsning med hjem, som du kan bruge med dine elever og hands-on erfaring med appen Scan How, der fungerer på både Android og iOS.

Tid og sted

Alle kurser er fra 10:00-15:00

28. marts 2019 i Brønderslev

9. april 2019 i Kolding

26. marts 2019 i København

23. april 2019 i Bagsværd

Kurset er gratis. Der er begrænset antal pladser på kurserne.