Kom Videre Mand: Selvhælpsgrupper giver øget livsvalitet

Velfærd

12/07/2016 15:48

Karen Thougård Pedersen

Omkring 100 mænd har deltaget i Kom Videre Mands selvhjælpsgrupper om skilsmisseproblemer, arbejdsløshed og stress. Forløbene har ført til, at mændene er blevet markant mere tilfredse med deres liv.
"Jeg smed mig ud i det, fordi jeg ikke havde noget at tabe. (...) Jeg har slet ikke bemærket det der med, at mænd ikke kan tale sammen om dybe ting."

At mødes med andre mænd i samme situation som en selv og få mulighed for at dele sin historie og sine tanker. Det kan gøre, at man bliver mere tilfreds med sit liv og føler sig bedre i stand til at handle i overensstemmelse med sine værdier.

Det er de vigtigste erfaringer fra det fireårige udviklingsprojekt Kom Videre Mand.   Selvhjælp kun for mænd
  Kom Videre Mand er et selvhjælpstilbud, der er udviklet til mænd i krise som følge af skilsmisse, arbejdsløshed eller stress. Otte mænd mødes en gang om ugen i otte uger i en selvhjælpsgruppe. Hver uge tager de et nyt emne op til diskussion. Emnerne er udviklet af mænd til mænd for at give værktøjer til at komme videre. Gruppen ledes af en frivillig mandlig gruppeleder.
  - Vi har arbejdet med at udvikle en selvhjælpsmetode målrettet mænd. Vi havde en begrundet ide om, at det ville give resultater. Og det har vist sig at holde stik. De100 mænd, der har deltaget i Kom Videre Mands selvhjælpsgrupper, fortæller, at forløbet i mandgrupperne har været med til at bedre deres livskvalitet markant, siger Sussi Maack, chefkonsulent i SUS, som sammen med FriSe står bag projektet.
  Mændene bliver markant mere tilfredse med livet
  SUS har løbende undersøgt mændenes forventninger til og udbytte af gruppeforløbet. Der er fandeme mange mænd, der sidder derude, som virkelig ville kunne få meget godt ud af det her.
  Undersøgelserne viser, at deltagernes gennemsnitlige tilfredshed med livet blev øget med 43 % over de otte uger forløbet i gruppen varede. Og at deltagernes engagement med familie, venner og andre sociale relationer steg med 14 % i perioden – hvilket mændene peger på har særlig stor værdi.
  - Det er glædeligt, at vi nu har en model for, hvordan vi kan arbejde med grupper til mænd. Et resultatet, vi kan være stolte af. Vi vil i den kommende tid drøfte, hvordan vi kan videreudvikle og tilpasse modellen til mænd i andre vanskelige livssituationer, siger Sussi Maack.
  Projektet sluttede ved udgangen af juni.
  Kom Videre Mand er gennemført i et partnerskab mellem FriSe, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark og Socialt Udviklingscenter SUS med støtte fra Socialministeriet
Hent den afsluttende rapport
Læs mere på projektets hjemmeside komvideremand.dk
 

Mest Læste

Annonce