For Lone betød mødet med Else, at hun følte sig set og hørt for første gang (foto: Tine Harden)
For Lone betød mødet med Else, at hun følte sig set og hørt for første gang (foto: Tine Harden)

Livgivende relationer smitter af på arbejdsmiljøet

Velfærd

25/08/2014 15:21

Karen Thougård Pedersen

Socialpsykiatrien i tre kommuner satte fokus på resonans i relationerne mellem medarbejdere og borgere. Det gav det psykiske arbejdmiljø et hak opad.

Kan man ved at sætte fokus på resonans skabe bedre arbejdsmiljø og trivsel for ansatte og borgere i socialpsykiatrien?

Ja, det kan man, viser erfaringerne fra et treårigt udviklingsprojekt Resonans – den livgivende relation. I projektet arbejdede medarbejdere og ledere i socialpsykiatrien i Høje Taastrup, Odense og Fredericia Kommuner, på temadage og med en række aktiviteter i hverdagen, med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø.

Relationer er afgørende

Resonans var overskriften for arbejdet. Tanken bag projektet var, at kvaliteten af de relationer, der hver dag former og udspiller sig i de socialpsykiatriske tilbud, er afgørende for både borgernes og medarbejdernes trivsel. Det viste sig at holde stik.

Helt konkret kan det blandt andet ses ved, at borgerne i de tre kommuner har fået mere indflydelse. De vælger i højere grad de medarbejdere, som de har resonans med, og som de ønsker hjælp fra til forskellige ting. Det smitter også af på personalet, fordi samarbejdet bliver bedre. Flere steder er der desuden opstået nye venskaber mellem borgerne.

Ligeværdige relationer forebygger konflikter

Målet med resonansprojektet var at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø – og at det kunne aflæses i mindre sygefravær, færre episoder med trusler og vold samt færre magtanvendelser.

Det ser også ud til at være lykkedes – eller i hvert fald at være på vej.

I projektet er der skabt mere ligeværdige relationer mellem borgere og medarbejdere. Det er med til at forebygge konflikter, og konfliktniveauet har stor betydning, både for forekomsten af vold og trusler og for brugen af magtanvendelse.

Generelt oplever ansatte og ledere i de tre kommuner, at trivslen hos medarbejdere og borgere er øget, at samarbejdet er blevet bedre, og konflikterne færre.

Projekt Resonans – den livgivende relation løb fra 2011-14. Projektet var finansieret af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Læs mere

Erfaringsopsamling: Resonans – når relationer får liv

Inspirationskatalog i resonans – erfaringer, gode råd og øvelser i at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien

Social Kritik juni 2014 – temanummer om resonans

Film: Resonans – den livgivende relation

I forbindelse med projektet er der også lavet en fotoudstilling om resonans med fotos af Tine Harden. Udstillingen kan lånes hos SUS.

Kontakt i SUS

Bernhard Jensen, chefkonsulent, projektleder
5120 9076, [email protected]

Brigitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent
7179 5487, [email protected]

Mest Læste

Annonce