Netværkssamråd i kommunen: Få støtte til at bruge inddragende metoder

Velfærd

22/09/2015 09:48

Karen Thougård Pedersen

Socialstyrelsen har indgået en aftale med Socialt Udviklingscenter SUS om at understøtte kommunernes implementering af de lovpligtige netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge.

Når et barn eller en ung under 18 år er mistænkt for at have begået alvorlig kriminalitet, skal kommunen indkalde til netværkssamråd. Her deltager barnet eller den unge, forældrene, fagpersoner og personer fra barnets netværk.

Socialstyrelsen har indgået en aftale med SUS om at understøtte kommunernes implementering af netværkssamråd for kriminalitetstruede børn og unge.

Processtøtte med fokus på tre elementer

SUS har tilrettelagt et forløb, der skal understøtte, at den unge, forældrene, netværket og relevante fagpersoner bliver involveret i den kommunale indsats, der kan hjælpe den unge ud af kriminalitet.

Forløbet har særligt fokus på tre elementer:

  • Inddragende metoder: Inddragelse af barnet/den unge og deres netværk. For at netværkssamråd skal fungere som metode, er det afgørende, at den unge og netværket er inddraget fra start til slut. Det vil sige, at der er fokus på at sætte fælles mål for indsatsen, og at den unge og netværket har en oplevelse af at blive hørt og have indflydelse på de konkrete aftaler.
  • Mødeledelse: Netværkssamråd afhænger i høj grad af en god mødeleder, der har kompetencer til at forberede, facilitere og samle op på mødet. Herunder er det vigtigt, at vedkommende kan 'sætte sig for bordenden' og inddrage alle aktører.
  • Netværket: Når 1+1 =3. Konstruktivt tværfagligt samarbejde i netværkssamråd. Forcer og faldgruber.

Sådan får I processtøtte

Et processtøtteforløb tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kommune og tilpasses behovet. Processtøtten rekvireres ved henvendelse til Socialstyrelsen på [email protected]

Processtøtten fra SUS supplerer rådgivning, oplæg og workshops, som Socialstyrelsen holder for at understøtte kommunernes implementering af netværkssamrådene. Socialstyrelsen har også udviklet en række inspirationsmaterialer og skabeloner, som sagsbehandlere i kommunerne kan bruge.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside:
Rådgivning og processtøtte til implementering af netværkssamråd
Information om netværkssamråd generelt
Inspirationsmateriale om netværkssamråd

Kontakt i SUS

Chefkonsulent Louise Boye Larsen, [email protected], tlf. 3112 5030

 

Mest Læste

Annonce