WOW - robotterne kommer

Velfærd

09/5/17 8:16

Karen Thougård Pedersen

Kan digitale lege være med til at fremme inklusion? Det undersøger de i SFO’en på Mølleholmskolen i Høje-Taastrup. Her bruger pædagogerne blandt andet iPads og robotter i legen med børnene.

Se – den er levende! Hvad kan den? … En lille turkis robot med et kæmpe øje farer rundt på gulvet i SFO’en i Mølleholmskolen. Den trækker mange nysgerrige børn til. 8-årige Sebastian sidder i sofaen og styrer robotten fra app’en på sin iPad. Alt efter hvordan han programmerer den, kan han få den til at grine, lyse, køre lige ud eller dreje – eller kommunikere med lillebror-robotten, der befinder sig et andet sted på gulvet.

Dash og Dot hedder de to robotter. Pædagogerne i SFO’en i Mølleholmskolen i Høje-Taastrup bruger dem i arbejdet med nogle af drengene i SFO’ens specialgruppe. Her går børn som har vanskeligheder med at kommunikere.

Læs mere fra SUS

Du kan finde flere gode historier fra Socialt Udviklingscenter, SUS lige her.

- Normalt har de svært ved at indgå i en gruppe med andre børn. Med robotterne bliver de lidt sejere, forklarer pædagog Chano Hassing. – De får en anden rolle, end de ellers har, fordi de kan noget, de andre ikke kan. De tiltrækker andre børn – det er nyt for dem, at andre kommer til dem.

Skaber nye relationer

SFO’en på Mølleholmskolen er sammen med en række andre SFO’er med i projekt 'Digital, inkluderende leg'. Det handler som navnet siger om at bruge teknologi som iPads, robotter, video og andet til at skabe lege, der fremmer inklusion og skaber nye relationer.

Chano Hassing og hans kollega Jesper Lentz tester hver deres digitale lege. Mens Chano bruger droner og robotter i specialgruppen, har Jesper valgt at bruge iPad og kamera til at lave et digitalt billedlotteri. Det skal få pigerne i 0. klasse til at lege mere sammen på kryds og tværs. Som det er i dag, er de mest sammen i fasttømrede grupper.  Billedlotteriet er ikke på tapetet i dag – i dag er det robotterne, der styrer.

Bryder sociale hierarkier ned

Flere børn kommer til og vil røre ved robotten Dash eller se ham dybt i øjet. ”Må jeg også prøve”. En lille dreng i stribet bluse, hiver Chano Hassing i ærmet. Han vil gerne prøve iPad’en, der styrer robotten. ”Det må du spørge Rudy og Sebastian om”, svarer Chano - det er dem, der har fået lov at lege med robotterne i dag.

Det er ikke hver dag, der er robotter i SFO’en, så wow-faktoren, som pædagogerne kalder den, er til at tage og føle på.

Jesper Lentz: - Det handler om at finde noget, børnene kan shine med. Hvor de har en chance for at kunne lære andre børn noget. Så de kan vokse og blive inviteret med i andres lege. Teknologien kan være med til at bryde de sociale hierarkier og skabe nye relationer.

Chano Hassing: - Teknologien er også god, fordi der er nogle regler og rammer, man ikke kan bryde. Der er ingen diskussion med en iPad eller en robot. Den gør det, man beder den om. I stedet for at barnet selv skal skabe legen, er der pludselig et redskab, som skaber legen. Robotterne kan også være med til at skabe fokus for børn, som ellers shopper fra aktivitet til aktivitet.

Fri leg giver læring

”Sebastian – det kunne være du skulle sætte dig ned på gulvet til robotten, så de andre børn kan se, hvad du laver med iPad’en.” Chano Hassing blander sig for første gang i dagens leg. Ellers har han mest stået i baggrunden og observeret. Sebastian følger opfordringen og tager iPad’en med ned på gulvet, hvor en flok drenge stimler sammen for at se, hvad han gør. Sebastian trækker forskellige figurer ind i en kæde på skærmen og får på den måde robotten til at gøre bestemte ting i en bestemt rækkefølge.

I dag er det fjerde gang Sebastian og Rudy leger med robotter.

- De første par gange skulle de lige finde ud af, hvad teknikken kan. Nu er de ved at være klar til at bruge den, siger Chano Hassing. Han er interesseret i at undersøge, hvordan teknologien kan bruges til at skabe fri leg. Og om det tiltrækker andre børn.

- Hvad sker der, hvis børnene selv får lov at undersøge teknologien og skabe deres egen leg? Man kan lære meget af den frie leg. Det giver rigtig meget læring at få mulighed for at prøve selv. Uden at der står en lærer og siger, hvad man skal gøre. Der er også læring i at se, hvordan de andre børn reagerer.

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var lidt mere interaktion med de andre børn i legen i dag. Jeg troede, at de måske ville finde på nogle lege sammen og fx få robotten til at køre gennem ting. Men det har mest været nysgerrighed fra de andre børn, der har været mange til og fra. Næste gang vil jeg gå lidt mere aktivt ind og skabe nogle rammer for mere samspil mellem børnene.

FAKTA
Digital, inkluderende leg

Aktiv deltagelse i fællesskabet er afgørende for børns trivsel og læring. Men et stigende antal børn i indskolingen og SFO’er har vanskeligt ved at skabe sociale relationer med andre børn. Det gælder fx mange af de børn med kognitive vanskeligheder, som i dag er inkluderede i folkeskolen.   I projekt Digital, inkluderende leg arbejder Socialt Udviklingscenter SUS sammen med pædagoger og lærere i Favrskov, Høje-Taastrup, Billund og Kolding Kommuner med at udvikle og afprøve principper for, hvordan teknologi kan skabe nye muligheder for at deltage i fællesskabet. Principperne og de nye lege samles i et legekatalog. I legekataloget kan pædagogisk personale i SFO’er og lignende tilbud finde inspiration og vejledning til at sætte gang i og selv designe digitale, inkluderende lege. 

Projektet er støttet af Ole Kirk’s Fond.

Læs mere om SUS' arbejde med social IT

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce