Danskerne bekymret for social slagside i valg

Politik

03/9/13 8:01

Mikael Lindholm

Seks ud af ti danskere mener det er et problem, at socialt udsatte i ringe grad stemmer. Det viser en meningsmåling fra InFact udarbejdet på vegne af Huset Zornig. Ifølge målingen har politikerne ansvaret for, at de svageste vender demokratiet ryggen. De taler kun til middelklassen.

Det danske demokrati mister opbakning fra de svageste borgere i samfundet, og det er et problem, mener et flertal i befolkningen ifølge en meningsmåling fra opinionsinstituttet InFact. Eksperter advarer mod udviklingen og opfordrer politikerne til at interessere sig mere for de socialt udsatte. Ellers risikerer vi et samfund med en voksende kløft mellem A og B borgere.

”Målingen dokumenterer, at danskerne ser det som et problem, at samfundets svageste ikke tager del i demokratiet. Når de ikke stemmer, bliver de let overset, mens politiske tiltag bliver målrettet de vælgere, der stemmer politikerne ind, hvilket udvider kløften mellem de svage og stærke i samfundet. Det er bekymrende, hvor det fører os hen,” siger Lisbeth Zornig Andersen, stifter af Huset Zornig og initiativtager til valgkampagnen Stemmer på Kanten, der sigter på at mobilisere de socialt udsatte til at stemme til kommunalvalget i november.

Ifølge InFacts måling mener hele 60 pct. af danskerne, at den lave valgdeltagelse er et problem. 23 pct. mener ikke det er et problem, mens 16 pct. er i tvivl. Kun 32 pct. af kontanthjælpsmodtagerne stemte til kommunalvalget i 2009. Valgeksperterne frygter, at endnu færre vil stemme til kommunalvalget i november.

Eksperter advarer

Ifølge valgforsker Yosef Bhatti fra Københavns Universitet er den sociale slagside i demokratiet problematisk:

”Den truer det politiske ideal om politisk lighed, hvor alle skal have noget at skulle have sagt, og alle skal inddrages. Skellet mellem A og B holdet er der, og vi har en formodning om, at uligheden øges i forbindelse med næste valg. Ved sidste valg var valgdeltagelsen lav, og særligt ved kommunalvalg er det de socialt udsatte der falder først fra. Det er et problem, fordi de stemmer bliver overhørt, og der dermed ikke tages højde for de grupper der bliver væk på valgdagen. Den gruppes måde at se verden på bliver ikke repræsenteret.”

Professor Kasper Møller Andersen, også fra Københavns Universitet, deler bekymringen:

”Vi risikerer at skabe et parallelsamfund, hvor nogen har meldt sig helt ud af fællesskabet. Vi risikerer, at det skaber en negativ spiral, når de manglende stemmer fra en bestemt gruppe resulterer i at politikerne overser, hvor skoen trykke hos dem. Når en gruppe føler sig overset, melder de sig yderligere ud af demokratiet. Det er den lave stemmeprocent et tegn på”.

Politikerne er uvedkommende

Ifølge InFacts undersøgelse mener danskerne, at den væsentligste årsag til den lave stemmedeltagelse skal findes i, at de politiske budskaber og politikerne selv opleves som uvedkommende for socialt udsatte. Det næste på listen er, at borgerne ikke kan overskue at stemme på grund af sociale problemer.

”Politikerne skal interessere sig mere for de socialt udsattes problemer og gøre det lettere for dem at deltage i demokratiet. Det kan de gøre ved at tage ud, hvor de socialt udsatte er, og ved at flytte valgurnerne derud, hvor borgerne er. Det er nøgleelementer i vores kampagne for at mobilisere socialt udsatte vælgere,” siger Lisbeth Zornig Andersen.

Hun tilføjer, at når man er socialt udsat, er man som regel i underskud på flere fronter, hvor selv de små ting i hverdagen kan være en stor udfordring. At opsøge politikerne og stemmeboksene kan være uoverskueligt. Derfor er der behov for en særlig indsats, som valgkampagnen Stemmer på Kanten har til formål at levere.

Lisbeth Zornig Andersen advarer samtidig mod at bagatellisere udfordringen – det kan koste dyrt.

SPK Undersøgelse

Periode: 10.-11. juli 2013
Interviews: 1028
Population: Danmark, indbyggere +18 år
Metode: Automatiske telefoninterviews
Vægtning: Køn, alder, geografi, partivalg ved FV 2011
Fejlmargin: Maksimalt +/- 3,1 procentpoint på totalværdier
Udført af: InFact
Citat: Undersøgelsen må anvendes med angivelse af InFact som kilde.

 

”Det er også et tab for samfundet, hvis de socialt udsatte bliver væk og udelukkes fra at få taletid. Vi risikerer, at de offentlige midler bliver anvendt ineffektivt. Middelklasseløsninger til underklassen har det med at ramme ved siden af skiven. Det bliver dermed en ond spiral, fordi en socialpolitik, der ikke er designet med inddragelse af dem, den sigter på at påvirke, kan ende med at få de socialt udsatte til at føle sig endnu mere afskåret fra resten af samfundet.”

Konsekvensen af dårlige sociale løsninger skal måles i milliarder. De offentlige sociale udgifter i Danmark andrager ikke mindre end 250 milliarder kr. om året.

Stor opbakning

Danskerne bekymring for marginaliseringen af de socialt udsatte afspejler sig i en stor opbakning til valgkampen Stemmer på Kanten, hvor frivillige borgere og interesseorganisationer strømmer til for at hjælpe med at få stemmen tættere på urnen og urnen tættere på stemmen.

”Tilslutningen er overraskende stor, og vi er stadig i vores spæde start, så der er masser af plads til flere, som har lyst til at være med. Interesserede må endelig hive fat i os på vores kampagnekontorer rundt om i landet,” lyder det fra Lisbeth Zornig Andersen.

Den store opbakning til kampagnen er yderst nødvendig, for at de socialt udsatte kan få mere politisk indflydelse. Derfor opfordrer Lisbeth Zornig Andersen alle, som har lyst til at være med, til at springe ud i det.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce