Folkelig opbakning til Stemmer på Kanten

Politik

17/11/2013 17:09

Mikael Lindholm

Den landsdækkende demokratikampagne Stemmer på Kanten, som stræber efter at få socialt udsatte til at stemme, får bred opbakning fra vælgerne. Det viser en meningsmåling gennemført af analyseinstituttet InFact. Hver anden dansker har hørt om kampagnen, og to ud af tre synes det er et godt initiativ.

”Den folkelige opbakning viser, at der er behov for en indsats for at hjælpe socialt udsatte til stemmeurnerne. Det er glædeligt. Stemmer på Kanten er en nyskabelse, som ikke er prøvet før, så vi kunne ikke vide, hvordan initiativet ville blive modtaget.,” siger Mikael Lindholm, projektleder for Stemmer på Kanten.

InFact har spurgt et repræsentativt udsnit af vælgerne på tværs af partier, hvad de mener om Stemmer på Kanten. Kampagnen har initiativtager Lisbeth Zornig Andersen og kampagneleder Therese Evald som frontfigurer.

50 pct. eller omkring to millioner vælgere har hørt om kampagnen. Af dem mener to ud af tre eller 64 pct., at det er godt initiativ. 15 pct. mener, at det er et ligegyldigt initiativ, 6 pct. er imod og 15 pct. ved ikke.

”Kendskabsgraden er glædeligt høj, især fordi vi ikke har haft budget til store landsdækkende annoncekampagner i medierne. Hele kampagnen bygger på en græsrodstilgang. Det er også glædeligt, at der er et flertal af vælgere i alle partier, der støtter projektet – selv om tallene også viser, at der er flere vælgere i rød blok, der er entusiastiske, end i blå blok,” siger Mikael Lindholm.

Opbakning til mobilisering

Stemmer på Kanten sigter efter at mobilisere socialt udsatte vælgere ved hjælp af dørklokkestemning, politiske debatmøder på væresteder og værtshuse, valgplakater med kendisser, mobile stemmeurner, m.m.

”Vi har spurgt hvad vælgernes synes om kampagnetiltagene. Der er stor opbakning til alle initiativer, men især til debatmøder. Det er også, hvad vi selv har oplevet, har haft størst effekt – mødet og dialogen mellem politikerne og socialt udsatte vælger. I de fleste tilfælde har det været første gang, de har mødt hinanden til en dialog om politik,” siger Mikael Lindholm.

Meningsmålingen fortæller imidlertid ikke, om kampagnen rent faktisk får betydning for valgdeltagelsen.

”Hvorvidt kampagnen rent faktisk får socialt udsatte vælgere til stemmeurnerne ved vi først, når Københavns Universitet om nogle måneder har målt på de faktiske afgivne stemmer – ligesom det vil vise sig i løbet af de næste fire år, om politikerne rent faktisk prioriterer vælgergruppen med socialpolitiske tiltag,” siger Mikael Lindholm.

Stemmer på Kanten fik negativ presseomtale efter det kom frem, at socialminister Annette Vilhelmsen begik en fodfejl i sit ønske om at støtte kampagnen økonomisk. Ministeren har været i Folketinget for at forklare sig. Meningsmålingen er gennemført fredag den 15. november, efter omtalen.

”Vi er selvfølgelig kede af omtalen, men vi ved ikke, om den har påvirket vælgernes syn på kampagnen, da vi ikke har en tidligere måling. Vi må bare konstatere, at trods omtalen er opbakning meget solid,” siger Mikael Lindholm.

InFacts meningsmåling er gennemført på vegne af Stemmer på Kanten og vil indgå i en afrapportering af hele kampagnen.

”Vi udarbejder en komplet gennemgang af, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket, herunder organisering og eksekvering af kampagnen, så et tilsvarende initiativ har en erfaringsplatform at bygge på,” siger Mikael Lindholm.

Fakta om undersøgelsen Udført af: InFact ApS Periode: 14. november 2013 kl. 17:30-19:10 Interviews: 987 Population: Danmark, indbyggere +18 år Metode: Automatiske telefoninterviews Vægtning: Køn, alder, geografi, partivalg ved FV 2011 Fejlmargin: Maksimalt +/- 3,1 procentpoint på totalværdier Undersøgelse må refereres med tydelig angivelse af kilde: InFact

 

Mest Læste

Annonce