Bred aftale om energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhedsbyer

Infrastruktur

15/11/2013 09:44

Forligskredsen bag ”En grøn transportpolitik” (S, RV, SF, V, DF, LA og K) har i dag indgået en transportaftale om 130 mio.kr. til nye initiativer til fremme af energieffektive transportløsninger, støjbekæmpelse og trafiksikkerhed.

Transportminister, Pia Olsen Dyhr (SF), udtaler:

- Jeg er tilfreds med, at vi med aftalen i dag er blevet enige om at udmønte midler til initiativer, der skal bidrage til at gøre transporten grønnere, samt sikre mindre støj og bedre trafiksikkerhed.

- Vi har besluttet at udmønte 48 mio. kr. til mere energieffektive transportløsninger. Som transportminiser er det for mig helt afgørende, at vi får nedbragt CO2-udledningen i transportsektoren.

- De projekter, vi har givet støtte til i dag, vil bringe os værdifuld viden og erfaringer med bl.a. brugen af alternative drivmidler som gas, energieffektive køretøjer, herunder elbiler og fremme af energirigtig transportadfærd indenfor bl.a. godstransporten.

- Et andet vigtigt element i aftalen er nedbringelse af støj. Mange familier er hver eneste dag plaget af store støjgener fra de mest trafikerede veje og jernbanestrækninger. Med dagens udmøntning af midler til støjbekæmpelse får vi reduceret støjen på nogle af disse strækninger, til gavn for rigtig mange familier.

- Herudover er vi blevet enige om at udpege Esbjerg og Aalborg til årets trafiksikkerhedsbyer 2014. Vi har fået mange gode ansøgninger rundt omkring fra landets kommuner, og således også fra Esbjerg og Aalborg, der begge havde spændende bud på, hvordan vi kan forbedre trafiksikkerheden for de mange danskere.

Med aftalen udmøntes tre puljer i regi af aftalen om en grøn transportpolitik: Pulje til energieffektive transportløsninger, Pulje til støjbekæmpelse og Årets trafiksikkerhedsbyer 2014 under Pulje til bedre trafiksikkerhed.

Mest Læste

Annonce