EU’s transportministre har ved flere lejligheder diskuteret cabotage. Ministeren har her kæmpet for en klar definition af, hvad en international tur og en cabotagetur helt konkret omfatter, ligesom han har kæmpet imod yderligere liberalisering på området.
EU’s transportministre har ved flere lejligheder diskuteret cabotage. Ministeren har her kæmpet for en klar definition af, hvad en international tur og en cabotagetur helt konkret omfatter, ligesom han har kæmpet imod yderligere liberalisering på området.

EU-alliance mod social dumping vokser

Infrastruktur

09/10/14 8:11

Nick Allentoft

Transportminister Magnus Heunicke har ved et ministerrådsmøde præsenteret syv konkrete forslag til klarere regler mod ulovlig cabotagekørsel. På rådsmødet diskuterede ministrene bl.a. muligheden for et åbent marked for civile droner i EU.

Magnus Heunicke fortsætter ufortrødent kampen mod social dumping på de danske landeveje. Ministeren var i dag i Luxembourg til møde med sine europæiske ministerkolleger, og i korridorerne var cabotage et varmt emne.

EU’s transportministre har ved flere lejligheder diskuteret cabotage. Ministeren har her kæmpet for en klar definition af, hvad en international tur og en cabotagetur helt konkret omfatter, ligesom han har kæmpet imod yderligere liberalisering på området.

Magnus Heunicke benyttede turen til Luxembourg til bilaterale samtaler med sine kolleger fra Frankrig og Finland. For kampen mod social dumping er langt fra slut med den fælles erklæring, som ministeren støttede med bl.a. sin franske og tyske kollega i juni måned.

Derfor overbragte ministeren et brev til sine kolleger med syv konkrete forslag til, hvad der bør være de næste skridt i kampen mod social dumping i vejtransporten. Initiativerne foreslår bl.a. en klarere definition af, hvad der ligger i tre cabotage-ture inden for syv dage og konkrete initiativer, der kan forbedre sikkerheden og kvaliteten på rastepladser.

Desuden holdt den danske transportminister et møde med sin helt nyudnævnte svenske kollega, hvor der også blev talt om cabotage.

Jeg arbejder i øjeblikket i to spor. Dels med at udvide alliancen i EU mod social dumping. Her har jeg på min personlige liste fået to lande mere med, nemlig Finland og Sverige. Dermed ser vi ud til at være 13 i alt.

- I det andet spor har jeg taget hul på en ny fase i arbejdet, hvor jeg kommer med konkrete forslag til, hvad man i EU kan gøre ved de uklare regler om cabotagekørsel. Det er helt afgørende, at vi får klare regler, der effektivt hegner cabotage ind til det, der oprindeligt var meningen med reglerne.

- Det er ikke en let opgave at skabe enighed om konkrete forslag. Men jeg håber at få så mange af mine kolleger med som muligt, siger Magnus Heunicke. 

Åbent marked for civile droner 
På mødet talte ministrene også om, at tiden er moden til at åbne et marked for civile droner på EU plan. Europa-Kommissionen forventes at komme med et lovforslag primo 2015, der udover at have fokus på de vækst- og jobskabende muligheder ved et fælles marked for droner, også behandler hensynet til flyve-sikkerhed, privatlivets fred mv. Ministeren hilste Kommissionens kommende forslag velkommen og gjorde sine kolleger opmærksom på, at Danmark allerede har arbejdet intenst med området for civile droner.

 - Regeringen nedsatte allerede sidste år en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal afdække, hvordan vi bør håndtere droner fremover. Arbejdsgruppen afleverer anbefalinger til regeringen ved udgangen af dette år, hvilket jeg ser meget frem til, lyder det fra transportministeren.

 

Annonce