Nyt anlægsbudget for Femern Bælt-projektet

Infrastruktur

17/02/2015 21:58

Nick Allentoft

- Lige nu er Femern Bælt-forbindelsen i en afgørende fase, hvor de samlede udfordringer og risici ved projektet er blevet større. Og de udfordringer skal vi have afklaret og reduceret mest muligt, inden byggeriet kan gå i gang, siger Magnus Heunicke efter at Femern A/S har fremlagt et anlægsbudget baseret på konkrete priser fra de bydende entreprenører. Anlægsbudgettet er højere end hidtil skønnet, og de samlede risici ved projektet er øget.

25. februar 2015 fremsætter regeringen sit forslag til anlægslov for Femern Bælt-projektet. Et projekt, som vil skabe en mere direkte forbindelse mellem Skandinavien og Tyskland, og som vil skabe vækst og beskæftigelse. Men projektet står også over for en række udfordringer. 

Femern A/S fremlægger i dag en ny finansiel beregning for projektet, som er baseret på de konkrete priser, som entreprenørerne har afleveret til Femern A/S for at udføre de fire største anlægsentrepriser på sænketunnelprojektet.

Beregningen viser, at forbindelsen bliver dyrere end hidtil skønnet. Konkret ser anlægsbudgettet for kyst-til-kyst forbindelsen ud til at stige fra 52,7 til 54,9 mia. kr. i 2014-priser. Tilbagebetalingstiden for kyst til kyst-forbindelsen er beregnet til 30 år. Udgifterne til de danske landanlæg er uændret 9,5 mia. kr. Det betyder, at tilbagebetalingstiden for det samlede projekt inklusive landanlæg stiger fra 37 til 39 år.

Til det siger transportminister Magnus Heunicke:

-    De priser, der er kommet ind, er betydeligt højere, end Femern A/S har forventet. Det betyder, at der bliver brugt for meget af projektets reserver. Så Femern A/S har en klar opgave med at få forhandlet priserne ned.

En anden udfordring for projektet består i at sikre den højst mulige EU-støtte.  Her er der i øjeblikket en risiko for, at op til 18 procent af midlerne i den relevante pulje bliver overført til den såkaldte Juncker-plan.

Desuden mangler den tyske miljøgodkendelse at falde på plads. Her skal de tyske myndigheder nå at behandle Femern A/S’ svar på de over 3.000 høringssvar, inden de kan give den formelle godkendelse af projektet. 

Forbundstransportministeriet og Deutsche Bahn skal også fremlægge en opdateret tidsplan for, hvordan de vil gennemføre den aftalte udbygning af de tyske jernbaneanlæg i tilslutning til Femern Bælt-forbindelsen. 

Om de udfordringer udtaler transportministeren:

-    EU har tidligere opfordret os til at være ambitiøse, når vi søger om støtte, fordi Kommissionen anser Femern Bælt-forbindelsen for at være et af de vigtigste infrastrukturprojekter for Europa. Men vi er nødt til at få sikkerhed for, at den linje holder, efter at Juncker-planen er fremlagt.

-    Vi er også i gang med at se på, hvad den ændrede tidsplan for udbygningen af de tyske jernbaneanlæg betyder for trafikken over Femern Bælt. Jeg skal derfor møde min tyske kollega, Alexander Dobrindt, den 24. februar. Den tyske forsinkelse kan betyde, at vi må overveje, i hvilken takt vi udruller udbygningen af jernbanenettet på den danske side. 

-    Lige nu er Femern Bælt-forbindelsen i en afgørende fase, hvor de samlede udfordringer og risici ved projektet er blevet større. Og de udfordringer skal vi have afklaret og reduceret mest muligt, inden byggeriet kan gå i gang. 

-    Konkret betyder det, at Femern A/S ikke kan underskrive kontrakterne med entreprenørerne, før forligskredsen i september har fået forelagt de endelige priser, omfanget af EU-støtte og en status på miljøgodkendelse og jernbaneudbygning i Tyskland og sagt god for, at byggeriet kan gå i gang.

-    Men vi skal fortsat arbejde for, at anlægsloven bliver vedtaget inden sommerferien. For med den giver vi den danske miljøgodkendelse til projektet, og det er vigtigt for at sikre fremdrift både på dansk og tysk side.

-    Vi står med et meget vigtigt projekt, som har betydning for hele Europa. Hvis vi kan holde det på ret kurs og få elimineret de udfordringer, som vi står overfor, venter der store gevinster for samfundet.
Forligskredsen omkring Femern Bælt-projektet består foruden regeringspartierne af Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Mest Læste

Annonce