Nyt formandskab og nye bestyrelsesmedlemmer i Sund & Bælt Holding A/S

Infrastruktur

26/04/2016 08:51

Nick Allentoft

Regeringen har besluttet, at Peter Frederiksen vælges som ny formand for bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, og at bestyrelsen udvides fra de nuværende 7 medlemmer til 9 medlemmer.
Peter Frederiksen erstatter den tidligere bestyrelsesformand, Henning Kruse Petersen, som tidligere på året meddelte, at han trækker sig som formand og udgår af bestyrelsen.    Regeringen har ligeledes besluttet, at David P. Meyer vælges som ny næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen har herefter to næstformænd, da den nuværende næstformand, Carsten Koch, fortsætter på posten indtil foråret 2017.  

Endvidere indtræder Ruth Schade og Lene Lange som menige medlemmer i bestyrelsen. Pernille Sams og Mette Boye vil i lighed med Carsten Koch fortsætte frem til foråret 2017, hvor deres mandat ophører. Ændringen i bestyrelsessammensætningen vil blive gennemført i to etaper, dels på den ordinære generalforsamling, der blev afholdt i dag, dels på en ekstraordinær generalforsamling, der holdes den 10. maj i henhold til  vedtægterne. 

Afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er nødvendig for at gennemføre en ændring af vedtægterne, der bl.a. skal muliggøre en udvidelse af bestyrelsen. På den ekstraordinære generalforsamling udvides bestyrelsen således til 9 medlemmer, og Ruth Schade og Lene Lange vælges ind i bestyrelsen. Nærmere herom kan læses på Sund & Bælt Holding A/S’ hjemmeside.   Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt udtaler:   - Bestyrelsen får nu fire nye medlemmer, som skal være med til at lede selskabet i forbindelse med de udfordringer, som Sund & Bælt står overfor. Her tænker jeg særligt på Femern projektet.   - Jeg er glad for, at vi med Peter Frederiksen har fået en formand, som gennem sit arbejde i Hamburg Süd og A.P. Møller–Mærsk har et indgående kendskab til transportmarkedet og hermed til vigtigheden af transportkorridorer mellem Danmark og Tyskland, tyske forhold og til betydningen af international samhandel.   - Samlet får bestyrelsen en stor viden også om tyske forhold, hvilket vil være en fordel i arbejdet med Femern projektet. I det hele taget får bestyrelsen nu nye kompetencer af juridisk og økonomisk/finansiel karakter.   - Det er altså nogle stærke profiler, som Sund & Bælt Holding nu får ind i bestyrelsen, og det er med glæde, at jeg nu kan præsentere det nye formandskab og de nye bestyrelsesmedlemmer.

Mest Læste

Annonce