Udbud skal sikre ladestandere til elbiler på statsvejnettet

Infrastruktur

04/09/2013 12:48

Nick Allentoft

Regeringen vil sikre bedre vilkår for elbilerne herhjemme. Derfor har transportminister Pia Olsen Dyhr og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i dag tiltrådt en anbefaling fra Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen om at forberede et udbud, der skal gøre det muligt at sætte ladestandere til elbiler op på det overordnede vejnet.
Udbuddet skal sikre ladestandere til elbiler i takt med behovet ved alle de bemandede rastepladser på statsvejnettet og dermed medføre en markant forbedring af elbilernes muligheder for at tanke op. Desuden vil udbuddene i startfasen blive udformet på vilkår, så operatørerne ikke skal betale afgift for at have ladestanderne stående på Vejdirektoratets rastepladser, før der er et forretningsmæssigt grundlag for det.   Klima, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard udtaler:   -Det er en højt prioriteret sag for regeringen at skabe optimale muligheder for elbiler herhjemme. Vi har et langsigtet mål om at gøre os uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Og for at det kan realiseres, må vi komme i gang med omstillingen til alternative drivmidler i trafikken og på motorvejsnettet.   Udbuddet af ladestandere til elbiler er blot ét element i en fælles handlingsplan, som Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet – og som er blevet tiltrådt af de to ministre.   Handlingsplanen med navnet ”Analyse og skitse til handlingsplan for udrulning af alternative drivmidler ved motorvejsnettet” beskriver mulighederne for på sigt at skabe en infrastruktur på motorvejsnettet, der giver optimale muligheder for flere forskellige former for køretøjer med alternative drivmidler, herunder både elbiler og biler der kører på gas og brint.   Transportminister Pia Olsen Dyhr udtaler:   -Vi har tiltrådt handlingsplanen med stor tilfredshed. Den viser, hvordan vi i de kommende år kan udvikle en sammenhængende infrastruktur, der gør det muligt for bilisterne at tanke med jævne mellemrum og komme på tværs af Danmark i elbil, gasbil og på sigt brintbil.   -En sådan udvikling vil gøre disse biler langt mere attraktive i forbrugernes øjne og dermed forhåbentlig også føre til miljømæssige forbedringer   I første omgang anbefaler handlingsplanen, at der startes med at udvikle udbud på ladestandere til opladning af elbiler, eftersom det er den teknologi, der har flest køretøjer på vejene. Men det er hensigten, at der i de kommende år også skal udbydes mulighed for optankning med gas og senere brint.

Mest Læste

Annonce