13 millioner kroner skal gøre vejen til anerkendt kompetence kortere

29/06/2012 12:23

Ministeriet for Børn og Undervisning

10 forskellige udviklingsprojekter får nu del i en pulje på 13 millioner kroner, som Ministeriet for Børn og Undervisning har afsat til at styrke brugen af individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne.

Anne Mette er 51 år. Hun er uddannet organist, men har mest arbejdet som ufaglært hjemmehjælper, kantine-, kontormedarbejder og receptionist. Nu ønsker hun at få en formel uddannelse inden for IT. Før deltagelse i uddannelsen gennemfører hun en kompetencevurdering af hvad, hun kan og ved, i forhold til uddannelsen. På den baggrund får hun merit for flere af fagene og kan derfor gennemføre uddannelsen på kortere tid.

Vejen til anerkendt kompetence skal gøres så kort som muligt.

At få vurderet sine realkompetencer kan lette vejen mod videre uddannelse, og det giver voksne uden uddannelse mulighed for at få bevis på deres kunnen og viden. Fremover skal AMU-udbyderne være endnu bedre til at tage i mod personer som Anne Mette, der ønsker at få vurderet deres realkompetencer.

Derfor får 10 udviklingsprojekter nu del i den Tværgående Udviklingspulje på 13 millioner kroner. Projekterne har fokus på at styrke udbredelsen, anvendeligheden og kvaliteten af individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU).

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini understreger, at IKV i AMU er et vigtigt bidrag i forhold til at løfte arbejdsstyrkens kvalifikationer og styrke den enkeltes job- og beskæftigelsesmuligheder og til at generelt at motivere til læring.

”Vejen til anerkendt kompetence skal gøres så kort som muligt. Og vi vil med puljen i år give området en saltvandsindsprøjtning, så AMU-udbyderne bliver bedre til at løfte opgaven med at gennemføre individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne, når borgere og virksomheder i lokalområdet efterspørger det”.

Temaerne i den Tværgående Udviklingspulje i 2012
Puljen er en del af en række initiativer som Ministeriet for Børn og Undervisning igangsætter for at øge kendskabet til og styrke brugen og kvaliteten af realkompetencevurderinger. Temaerne i puljen er i år:

* En styrket anvendelse af individuel kompetencevurdering i forhold til AMU- uddannelsesstrukturer
* Styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU

Der blev i alt søgt om midler fra puljen til 14 projekter for cirka 28 millioner kroner. De 10 projekter der modtager midler fordeler sig med tre projekter inden for tema 1 og syv projekter inden for tema 2.

Formålet med projekterne er blandt andet, at:

* IKV i AMU bliver mere anvendelig for kursister og virksomheder, fordi det i højere grad vil give mening i forhold til job- og beskæftigelsessituationen.
* mulighederne for merit i forhold til erhvervsuddannelserne og den grundlæggende voksenuddannelse bliver mere synlige.
* institutionerne implementerer samarbejdsformer og strategier, der øger koordineringen af IKV i AMU og realkompetencevurderinger på andre uddannelsesområder og skaber én indgang.
* lærere har ny faglig viden om gennemførelse af IKV i AMU i forhold til uddannelsesstrukturer og nye metoder og redskaber.

Formålet med Individuel kompetencevurdering (IKV)?
Formålet med IKV i AMU er at give den enkelte mulighed for at få anerkendt sine realkompetencer. Det muliggør, at den enkelte kan få tilpasset sin erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse inden for AMU-lovens rammer og til brug på arbejdsmarkedet. Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, det vil sige alt, hvad man kan og ved – uanset hvor og hvordan man har lært det.

Fakta
Ansøgere, der er tildelt midler i tema 1: ”En styrket anvendelse af individuel kompetencevurdering i forhold til AMU-uddannelsesstrukturer”:

Træets Efteruddannelser: ”Struktureret IKV i AMU”, 750.000 kr.
Industriens Uddannelser: ”IKV i forhold til uddannelsesstrukturer på Industriens Uddannelsers område”, 1.149.726 kr.
Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri: ”Flere faglærte via IKV og AMU i bygge/anlæg og land- og skovbrug”, 1.699.959 kr.

Ansøgere, der er tildelt midler i tema 2: ”Styrkelse af AMU-udbydernes arbejde med individuel kompetencevurdering i AMU”:

VEU-center Østjylland v. Aarhus TECH: ”Kvalitetssikret IKV – et bidrag til løft fra ufaglært til faglært”, 1.950.000 kr.
VEU-center Nord v. EUC Nord: ”Én fælles VEU-center tilgang til IKV i AMU”, 1.000.000 kr.
VEU-center Aalborg/Himmerland v. AMU Nordjylland: ”Før-fasen – en integreret del af IKV i AMU”, 1.900.000 kr.
UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern: ”IT-støttet afklaringsredskab til brug for IKV inden for svejseområdet”, 621.163 kr.
VEU-center Øst og Øerne v. Zealand Business College: ”IKV som afsæt for flere tosprogede i AMU”, 949.800 kr.
VEU-center Fyn v. Svendborg Erhvervsskole: Fra plan til udvikling”, 1.894.602 kr.
VEU-center Vestsjælland v. Selandia-CEU: ”Vurdering af kunnen mod nye job”, 999.447 kr.
 

Mest Læste

Annonce