Børne- og undervisningsministeren vil granske ejerformer i dagtilbud

27/04/2012 10:28

Ministeriet for Børn og Undervisning

Indretningen af dagtilbudsområdet er ændret væsentligt det seneste årti, hvor en række leverandører har fået mulighed for at trække profit ud af driften. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil nu igangsætte en udredning af ejerformerne på dagtilbudsområdet.

Indretningen af dagtilbudsområdet er ændret væsentligt det seneste årti. En række leverandører af dagtilbud har fået mulighed for at trække profit ud af driften, og der er blevet færre nonprofitleverandører. Derudover er der sket en betydelig stigning i antallet af tilskud til private pasningsformer, som ikke skal leve op til samme indholdsmæssige krav som dagtilbuddene.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini igangsætter nu en udredning for at få klarhed over de mange ejerformer og tilbudstyper. Udredningen skal afdække, om viften af dagtilbud og pasningsordninger i tilstrækkelig grad understøtter regeringens centrale politiske målsætninger på dagtilbudsområdet.

Formålet med udredningen er at sikre, at der igen kommer fokus på det vigtigste. Nemlig, at der skal være kvalitet i tilbuddene, og at valget af tilbud ikke skal afhænge af pengepungen, betoner børne- og undervisningsminister Christine Antorini:

”Der findes i dag mange forskellige kommunale og private aktører på dagtilbudsområdet. Med udredningen ønsker vi at få et klart billede af, om strukturen på dagtilbudsområdet understøtter høj kvalitet, nærdemokrati, forældreinddragelse og ikke mindst hindrer opdeling i a- og b-institutioner. Det vigtigste skal igen i fokus, når vi taler dagtilbud,” siger ministeren.

I udredningen vil blandt andet indgå erfaringer fra en undersøgelse af vilkår og rammebetingelser for selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner, som er udarbejdet for det tidligere Socialministerium samt den foregående regerings 12-punkts-plan. Derudover vil en række af de væsentligste aktører på dagtilbudsområdet blive inddraget i udredningsarbejdet.

Udredningen forventes færdig i september 2012.

Mest Læste

Annonce