Elevers trivsel i folkeskolen er stigende

19/6/16 11:35

Nick Allentoft

Den anden nationale måling af elevernes trivsel i folkeskolen er gennemført i foråret 2016. Hent rapporten her.
Resultaterne fra målingen viser, at elevernes angivne trivsel er steget lidt siden den første måling i foråret 2015. Eleverne trives fortsat bedst socialt, mens den angivne trivsel er lavest, når det gælder oplevelsen af støtte og inspiration.  Elevernes trivsel måles på fire indikatorer samt en samlet indikator for ’generel skoletrivsel’. På alle indikatorer er andelen af elever med den bedst mulige trivsel steget siden 2015. Den faglige trivsel er især steget på de ældste klassetrin. 31 procent af eleverne i 9. klasse har angivet den bedst mulige trivsel på indikatoren for faglig trivsel i 2016. Det samme gjorde sig gældende for 27 procent i 2015. Også elevernes oplevelse af ro og orden er steget forholdsvis meget på de ældste klassetrin. 33 procent af eleverne i 9. klasse har angivet den bedst mulige trivsel på indikatoren for ro og orden imod 27 procent i 2015.

Drengene angiver fortsat at have en bedre social trivsel end pigerne. 67 procent af drengene har angivet den bedst mulige trivsel på denne indikator, mens det kun gælder for 57 procent af pigerne. Drengene oplever også lidt mere ro og orden end pigerne, idet 30 procent af drengene har angivet den bedst mulige trivsel på denne indikator, sammenlignet med 28 procent af pigerne.

Elever med indvandrerbaggrund og efterkommere oplever stadig mere støtte og inspiration end elever med dansk herkomst, ligesom det var tilfældet i 2015. Forskellen mellem elever med dansk herkomst og elever med indvandrerbaggrund i forhold til indikatoren støtte og inspiration er øget i 2016 sammenlignet med 2015. I 2016 angiver 24 procent af eleverne med indvandrerbaggrund at have den bedst mulige trivsel, mens det gælder for 10 procent af eleverne med dansk herkomst. Det er en forskel på 14 procentpoint, hvor forskellen i 2015 var på 11 procentpoint.

”Jeg er glad for, at det går den rigtige vej med elevernes trivsel i folkeskolen. Vi ved, at der er sammenhæng mellem børns trivsel og deres læring. Hvis et barn er ked af det, er det også sværere at koncentrere sig om brøker, retstavning eller gruppearbejde. Det er vigtigt at have fokus på, hvorfor pigerne trives mindre godt end drengene. Det indgår som en af de centrale udfordringer i det ligestillingsarbejde, som jeg har netop har sat i gang. Vi skal sikre, at alle børn uanset evner og færdigheder får lige muligheder i klasseværelserne,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Se detaljerede tal for kommuner og folkeskoler her

 

Annonce