Flere skoletimer skal foregå i det fri

Politik

21/01/2014 09:42

Freja Eriksen

Undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Ida Auken vil give flere skoleelever mulighed for at bytte klasseværelset ud med undervisning i det fri. Det skal ske gennem et nyt udviklingsprojekt om mere udeskoleundervisning med 65 demonstrationsskoler.

Hvordan kan solens energi bruges til at varme vand? I udeskole kan eleverne med egne hænder undersøge det spørgsmål, når de eksempelvis bygger deres egen solfanger. Eleverne kobler deres viden om solen som jordens energikilde, som de har fra undervisningen, med en konkret undersøgelse af, hvordan årstid, placering i forhold til solen og vandets hastighed igennem solfangeren, påvirker vandets temperatur. 

Udeskoleundervisning foregår over længere tid uden for skolens mure og kan have udgangspunkt i alle skolens fag. Udeskole kan samtidig være med til at åbne skolen over for det omgivende samfund, ved at skolen indgår samarbejde med eksempelvis den lokale naturskole eller et museum. 

For at få flere skoler til at lave udeskole, samarbejder Undervisningsministeriet og Miljøministeriet om et nyt udviklingsprojekt. Erfaringer og viden fra nuværende udeskoleundervisning skal samles. Samtidig bliver der oprettet cirka 65 demonstrationsskoler. Tilsammen skal det inspirere andre skoler til at lave udeskoleprojekter i den nye skolehverdag fra august 2014. 

”Udeskoleundervisning er vigtig, fordi eleverne lærer mere, når de selv kommer ud og får jord under neglene og mærker virkeligheden på egen krop. En del skoler er allerede godt i gang med udeskole, hvor en del af undervisningen eksempelvis foregår i naturen, på museer, på virksomheder eller på genbrugsstationen. Med udviklingsprojektet deler vi gode erfaringer og viden, så flere skoler bruger udeskoleundervisning som led i den varierede skoledag,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Miljøminister Ida Auken ser udvikling af udeskole som et spændende og visionært projekt, der samtidig ligger i fin forlængelse af arbejdet med den nationale friluftspolitik, som vil blive lanceret i foråret 2014.

”Vi har efterhånden vænnet os til konstant at være online. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne inspirere vores børn og unge til at komme mere ud i det fri og opleve naturen samtidig med, at de bliver klogere på mange forskellige fag. Undersøgelser viser, at børn både lærer bedre og trives, når de kommer ud. Samtidig får de også et bedre kendskab til vores miljø og bliver inspireret til at passe på naturen, når de bliver voksne,” siger miljøminister Ida Auken.

I udviklingsprojektet bliver der oprettet et netværk for skoler, der arbejder med udeskole. Der vil også blive lavet konkrete materialer, som skoler kan bruge, når de vil starte et udeskoleprojekt, ligesom der vil blive afholdt to konferencer om udeskole og projektets resultater. 

Projektet er forankret i Undervisningsministeriets Ressourcecenter for Folkeskolen, som skal opsamle best practice, eksemplariske undervisningsforløb og viden fra forsøgs- og udviklingsprogrammer mv. og understøtte læringskonsulenterne i deres opgaver med at sprede gode metoder og værktøjer til de enkelte skoler og dermed gøre eksisterende viden mere anvendelig. Resultaterne fra projektet vil således blive formildet via læringskonsulenternes arbejde og EMU’en.

Hvordan udvælgelsen af de 65 demonstrationsskoler skal ske, vil blive fastlagt i løbet af foråret 2014.

Mest Læste

Annonce