It-rådgivningsgruppens råd og ideer til en digital folkeskole

Politik

07/10/2013 14:43

Freja Eriksen

Med folkeskoleaftalen skal der mere it ind i folkeskolen fra skoleåret 2014. It-rådgivningsgruppen lancerer nu sine samlede råd og ideer til, hvordan it kan spille en større rolle i dagligdagen i skoler og dagtilbud.

Alle kommuner bør udforme en strategi for arbejdet med it for børn fra 0 til 18 år både i dagtilbud og folkeskoler. It bør fra 3. klasse være en integreret og nødvendig del af undervisningen, og it bør indgå i de nationale test. Sådan lyder nogle af anbefalingerne fra it-rådgivningsgruppen, som i dag offentliggøres. Ideerne skal indgå i arbejdet med at få it og digitale læremidler ind i undervisningen. Og flere af anbefalingerne er allerede i fuld gang med at blive virkeliggjort.

”Jeg er glad for at modtage de samlede råd og ideer fra it-rådgivningsgruppen. It kan løfte eleverne fagligt og gøre undervisningen mere spændende for alle. Vi har netop udvalgt 21 folkeskoler fordelt over hele landet som demonstrationsskoler. De skal afprøve digitale læringsforløb og sprede de gode erfaringer til resten af landet. Derudover vil de nye læringskonsulenter for eksempel kunne hjælpe med it ude på skolerne”, siger undervisningsminister Christine Antorini.

Flere af forslagene fra it-rådgivningsgruppen indgår i folkeskoleaftalen. For eksempel at it skal ind i afgangsprøverne, og at der skal ske en digitalisering af de skriftlige prøver. Undervisningsminister Christine Antorini har i snart to år holdt en række møder med sin it-rådgivningsgruppe. Den består af 19 personligt udpegede medlemmer og har haft til formål at rådgive ministeren om udfordringer og perspektiver for primært den digitale folkeskole.

”Vi har i it-rådgivningsgruppen set eksempler på, hvordan børn og unge kan blive endnu dygtigere ved hjælp af fremragende brug af it. Mange flere børn og unge kunne blive endnu dygtigere, hvis sådanne gode eksempler var hverdag overalt. Der er ingen snuptagsløsning på, hvordan it bedst bidrager til, at alle børn og unge bliver så dygtige, de kan. Derfor fremlægger it-rådgivningsgruppen en hel række råd og ideer, som vi mener samlet set trækker i den ønskede retning”, udtaler it-rådgivningsgruppens formand Mads Tofte.

Hovedvægten i it-rådgivningsgruppens råd og ideer er på folkeskoleområdet, men i starten af året drøftede gruppen dagtilbudsområdet, hvilket også har affødt en række råd og ideer, som er med i offentliggørelsen.

Regeringen og KL har afsat 500 millioner kroner til forskellige tiltag, der skal øge anvendelsen af it i folkeskolen. I den nye folkeskoleaftale er partierne enige om, at it skal anvendes langt mere i fremtidens folkeskole for at løfte alle elever fagligt og gøre undervisningen mere vedkommende og interessant for eleverne.

 

Mest Læste

Annonce