Lektiecaféer i sportsklubber skal lokke flere unge til

20/02/2013 14:19

Ministeriet for Børn og Undervisning

10 nye alternative lektiecaféer i sportsklubber og netcaféer skal være for de unge, der ellers ikke gider de traditionelle lektiecaféer. Red Barnet Ungdom og ”Brug for alle unge” under Ministeriet for Børn og Undervisning står bag den nye indsats.

Ikke alle unge kan få hjælp til lektierne i hjemmet. Samtidig er der en gruppe minoritetsdrenge, som ikke synes, det er sejt at komme hen i lektiecaféen på skolen. Som noget nyt placeres lektiehjælpen derfor der, hvor drengene i forvejen befinder sig i deres fritid. Det kan være i sportsklubber, væresteder og internetcaféer. Hermed forvandles det traditionelle lektiecafékoncept til et mere spændende og attraktivt tilbud, hvor læring opnås gennem leg eller sport.

Det er Red Barnet Ungdom og ”Brug for alle unge”, der er en rådgivningsenhed under Ministeriet for Børn og Undervisning, der er gået sammen om de 10 nye lektiecaféer i alternative rammer. Projektet ligger i forlængelse af regeringens målsætning om, at 95 procent af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Caféerne henvender sig særligt til unge minoritetsdrenge, som ifølge undersøgelser sjældent har adgang til lektiehjælp i hjemmet og samtidig har sværere ved at klare sig igennem det danske uddannelsessystem.

”De frivilligt baserede lektiecaféer rundt om i landet gør en stor indsats, som er med til at styrke børn og unges sociale, faglige og personlige kompetencer. Lektiecaféerne er med til at give dem en her og nu succesoplevelse. Drengene, der har været i en af lektiecaféerne, oplever, at de får mere selvtillid og mod til at deltage aktivt i skoletimerne og dermed større lyst til at tage en uddannelse. Nu rykker caféerne ind i de unges vante rammer for at få alle unge med,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Brug for alle unge-indsatsen arbejder målrettet for, at alle unge skal have lige muligheder for uddannelse og for at komme i arbejde. Konkret handler det om, at flere unge påbegynder og færdiggør en ungdomsuddannelse.

Lektiecaféerne er en del af Red Barnet Ungdoms arbejde for, at alle unge uafhængig af etnisk baggrund får lige muligheder, og organisationen fokuserer på, at unge støtter andre unge.

”I Red Barnet Ungdom arbejder vi med at skabe alternative lektiecaféer, der øger chancen for, at alle børn og unge får sig en uddannelse. Alle børn og unge har ret til en uddannelse. Vores lektiecaféer er attraktive for børn og unge, der lærer bedst på andre måder end flertallet. Mange af de unge kommer fra hjem, hvor man ikke kan få hjælp til lektierne. Via vores indsats øges deres chance for at få en uddannelse,” udtaler formand for Red Barnet Ungdom, Janni Nielsen.

I Red Barnet Ungdom er det frivillige, der engagerer sig aktivt i at gøre lektielæsningen sjov for de unge. 

Mest Læste

Annonce