Nu starter forsøg med tolærerordninger i folkeskolen

01/10/2012 14:33

Ministeriet for Børn og Undervisning

Den 1. oktober starter forsøg med tolærerordninger i folkeskolen. Forsøgene med to lærere i klassen skal skabe bedre inklusion og ny viden til gavn for hele folkeskolen.

18 kommuner tager fra den 1. oktober 2012 hul på et forsøg med tolærerordninger, der gennemføres på 6. klassetrin på cirka 230 skoler. Der er i 2012 afsat 31,5 mio. kr. til forsøget.

Tolærerordningen betyder, at klassens faste lærere i skoleåret 2012/13 får hjælp fra enten en lærer eller en anden ressourceperson, som for eksempel en pædagog, i en del af undervisningstiden. Målet er at afprøve nye veje til at sikre god inklusion og gennem forsøgene at opnå ny viden om, hvordan kommunerne bedst muligt kan støtte de lærere, der skal inkludere flere elever med særlige behov i den almindelige undervisning.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini ser frem til, at forsøgene med tolærerordningen nu kommer i gang.

”Med forsøgene får vi viden om, i hvilke situationer en tolærerordning fungerer bedst, og om ressourceforbruget ved to lærere står mål med de resultater, der bliver opnået. Vi får også afdækket effekterne af, at andre faggrupper end lærere deltager i klassens undervisning. Det er vigtig viden, som andre skoler kan få glæde af, når de skal skabe bedre inklusion,” siger Christine Antorini.

Formålet med forsøget er at generere viden og skabe grundlag for spredning af tiltag med dokumenteret effekt til alle folkeskoler. Derfor er forsøget designet, så det har et stærkt metodisk design. Det er første gang, at Ministeriet for Børn og Undervisning gennemfører et forsøg af denne type.

Det er blandt andet gode erfaringer fra udlandet og et dansk forsøg fra dagtilbudsområdet, der har inspireret til igangsættelse af forsøget.

Resultaterne forventes offentliggjort ved udgangen af 2013.

Mest Læste

Annonce