Nyt forsøgsprogram med modersmålsbaseret undervisning

28/01/2013 14:26

Ministeriet for Børn og Undervisning

Hvordan kan sproginddragelse og udvikling af alle elevers modersmålskompetencer være en del af den almindelige undervisning i folkeskolen? Det vil børne- og undervisningsministeren have undersøgt i et landsdækkende forsøgsprogram for 1. og 4. klasser på mere end 200 skoler.

Alt for mange tosprogede elever forlader folkeskolen uden tilstrækkelige faglige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er meget lidt viden om, hvad der virker i forhold til tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling. Derfor lancerer børne- og undervisningsministeren nu et stort forsøgsprogram om sproginddragelse i undervisningen, hvor næsten alle skoler med mere end 10 procent tosprogede skal være med. Forsøgene skal være med til at styrke tosprogede elevers skolegang.

”Tosprogede elever skal – ligesom alle andre elever – blive så dygtige, de kan, og derfor skal vi have mere viden om, hvad der virker i forhold til tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling. Det er baggrunden for, at vi nu sætter nogle forsøg i gang,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Forsøgsprogrammet består af to overordnede indsatsområder rettet mod henholdsvis elever på mellemtrinet (4. klasse) og elever i indskolingen (1. klassetrin).

På 4. klassetrin vil der blandt andet blive afprøvet en ny tilgang til modersmålsundervisning. Den kaldes ”Almen sprogforståelse” og adskiller sig blandt andet fra traditionel modersmålsundervisning ved, at udviklingen af modersmålskompetencer bliver knyttet tæt til skolens øvrige undervisning.

Derudover gennemføres en forsøgsindsats rettet mod arabisk- og tyrkisktalende elever i 1. klasse på baggrund af erfaringerne fra forsøgsindsatsen i 4. klasse. Her vil den traditionelle modersmålsundervisning blive knyttet til skolens almindelige undervisning med det sigte at undersøge indsatsens effekt i forhold til læse-/skrive- og matematikudviklingen og elevernes trivsel.

”Nu påbegynder vi en række forsøg, der skal styrke og forny de redskaber, som nogle skoler og kommuner allerede bruger i dag. Og vi vil måle på, hvordan indsatserne virker i forhold til tosprogede elevers udvikling, når dette gælder matematik og evnen til at læse og skrive,” siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Foruden nyudvikling af almen sprogforståelse gennemføres der også andre forsøg på 4. klassetrin, hvor sproginddragelsen i matematikundervisningen kvalificeres, og hvor eleverne modtager ekstra undervisningstid i dansk og i dansk som andetsprog. Alle forsøg tager udgangspunkt i projekter, der allerede er afprøvet på én eller flere skoler, og alle forsøgene udvikles i samarbejde med praktikere fra nogle af de kommuner og skoler, der er længst fremme med at udvikle de sproglige kompetencer i relation til fagundervisningen.

Det vil fortsat være op til kommunerne, om de vil tilbyde den ikke lovpligtige traditionelle modersmålsundervisning.

Læs Aarhus Kommunes reaktion

Fakta om forsøgsprogrammet

Forsøgsprogrammet skal give generaliserbar viden om, hvordan elevernes sproglige kompetencer kan udvikles i skolens undervisning og bidrage til at styrke tosprogede elevers udbytte af skolens undervisning generelt.

Alle forsøgsindsatser undersøges, så der opnås sikker viden om indsatsernes effekt på elevernes faglige resultater inden for læsning, læsning i dansk som andetsprog og matematik, samt en række andre områder som inklusion, elevernes motivation, arbejdsindsats, selvværd og glæde ved at gå i skole.

I alt deltager cirka 3.500 4. klasseelever fra flere end 210 skoler.

På 1. klassetrin deltager i alt cirka 400 arabisk- og tyrkisktalende elever fra 70 klasser.

Hovedparten af folkeskoler, hvor der er mere end ti procent tosprogede elever, omfattes af forsøgsindsatserne.

Projektet gennemføres i samarbejde med Skolerådets formandskab.

En række sprogforskere og følgeforskere inddrages til at kvalificere indsatserne samt sikre den bedst mulige implementering af programmet. Endelig inddrages interessenterne på området i en følgegruppe, der følger programmet.

De samlede udgifter til programmet udgør 29,5 millioner kroner, og de første resultater præsenteres i foråret 2015.

Fakta om forsøgsindsatserne i program om modersmålskompetencer 4. klassetrin:

For hele klasser, 35 klasser gennemfører hver indsats:
1) kvalificering af sproginddragelsen i fagundervisningen (matematik) – dansk som andetsprog som en dimension i undervisningen.
2) almen sprogforståelse i og på dansk for alle elever
3) ekstra undervisningstid i faget dansk (med udgangspunkt i Fælles Mål for dansk)
For mindre grupper på 4-10 elever, 35 grupper gennemfører hver indsats:
4) almen sprogforståelse i og på tyrkisk for tyrkisktalende elever
5) almen sprogforståelse i og på arabisk for arabisktalende elever
6) dansk som andetsprog for grupper – særligt tilrettelagt undervisning uden for almindelig undervisningstid.
1. klassetrin (for arabiske og tyrkiske elever i 70 klasser (i alt cirka 400 elever)):
1) modersmålsundervisning i tæt tilknytning til den almindelige undervisning. 

Mest Læste

Annonce