PISA 2012: Danmark fastholder sit niveau

Politik

03/12/2013 14:58

Danske skoleelever ligger fortsat en smule over det internationale gennemsnit i matematik. I læsning og naturfag ligger danske elever på gennemsnit. Fordelingen mellem elevernes resultater i matematik er dog ændret, så flere placerer sig i bunden af skalaen – og færre er helt i top.

Resultaterne af PISA 2012, som offentliggøres i dag, viser, at Danmark fastholder sit niveau nogenlunde i forhold til den forrige PISA-undersøgelse for tre år siden. Mens vi går en anelse frem i læsning, går vi en anelse tilbage i matematik og naturfag. Men de danske elever ligger fortsat lidt over det internationale gennemsnit i matematik, der er hovedområde i PISA 2012. Her er antallet af elever, der præsterer dårligt, øget, mens topscorerne samtidig bliver færre.

"Selv om vi ligger på eller lige over det internationale gennemsnit, vil vi gerne gøre vores gode skole endnu bedre. Vi har allerede gjort en del, og med reformen løfter vi det faglige niveau endnu mere. Alle skal blive så dygtige, de kan. Uanset om de har nemt eller svært ved skolearbejdet. Men PISA-resultaterne peger på, at vi står med en udfordring, når det handler om at udvikle både de fagligt svage og de fagligt stærke elevers potentiale. Det skal vi tage med os i vores arbejde med at forberede reformen, der bliver til virkelighed fra næste skoleår,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Eleverne i folkeskolen skal fremover have flere timer i dansk og matematik, og der skal udvikles nye undervisningsmetoder, der udfordrer alle børn. Derudover giver vi med folkeskolereformen et massivt kompetenceløft til lærere og pædagoger. Der sker også en forenkling af Fælles Mål, der skal gøre det mere konkret for lærerne, hvordan de kan arbejde med fagenes mål, og hvordan de kan sikre den nødvendige opfølgning på målene.

Når det gælder læsning, er der samlet set kommet en anelse færre dårlige læsere, end der var i PISA 2009. Danmark er dog det land i Norden, der har færrest rigtig dygtige læsere. I naturfag ligger resultaterne i 2012 en smule under resultatet fra 2009, men Danmark er gået lidt frem i forhold til resultaterne fra 2006. Danmark er i både læsning og naturfag placeret på det internationale gennemsnit.

Ud af de 34 OECD-lande ligger Danmark nr. 15 i matematik, 18 i læsning og 19 i naturfag. De enkelte landes placering er dog behæftet med en vis usikkerhed, hvorfor det ved en sammenligning af landene er særligt relevant at se på, om landene ligger i kategorierne ”over”, ”under” eller ”middel” i forhold til OECD’s gennemsnit.

Som også tidligere PISA-undersøgelser har vist, læser danske piger væsentligt bedre end drengene, mens drenge er bedre til naturfag og matematik end piger. Og de kønsforskelle bør udlignes, mener undervisningsministeren:

”En længere og mere varieret skoledag med flere fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning skal give skolerne mulighed for at styrke klasseundervisningen for alle elever – både drenge og piger. Det betyder også, at lærerne får mere tid til at give eleverne tilbagemeldinger på deres arbejde og på, hvordan de kan blive bedre, hvilket er noget af det, danske elever efterlyser i undersøgelsen,” siger Christine Antorini.

I vedhæftede resultatnotat udarbejdet af Undervisningsministeriet er en oversigt over de point, samtlige deltagerlande har opnået i PISA2012.

Fakta om matematikresultaterne
Der er sket væsentlige forskydninger fra gruppen af meget dygtige til mindre dygtige elever i matematik.
Der er i 2012 væsentligt flere elever i bunden af matematikskalaen og væsentligt færre i toppen i forhold til undersøgelsen fra 2009.
I PISA 2012 er kun 10 procent af elevernes matematikkompetencer på de to bedste niveauer – i 2009 var det 15,9 procent.
16,9 pct. af eleverne i 2012 ligger i bunden af skalaen – i 2009 var det 15,4 procent
 

Fakta om PISA
PISA (Programme for International Student Assessment) er en international undersøgelse af 15-åriges kompetencer inden for tre faglige områder, de såkaldte domæner:

matematik
læsning
naturfag
I 2012 er hoveddomænet matematik.

PISA er etableret i et samarbejde mellem OECD-medlemslande og en række partnerlande. Formålet med PISA er at måle, hvor godt de 15-årige er forberedt til at møde udfordringerne i dagens informationssamfund.

PISA-undersøgelsen er gennemført hvert tredje år siden år 2000. Danmark har deltaget i alle fem runder. I Danmark gennemføres PISA af et konsortium bestående af Aarhus Universitet, SFI og KORA.

I Danmark deltog i alt 7.481 unge fordelt på 339 uddannelsesinstitutioner i PISA 2012.

Mest Læste

Annonce