30 millioner til mere og bedre praksisnær lederuddannelse

Ledelse

19/04/2012 10:01

Uddannelsesministeriet

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om fordelingen af en pulje på 30 millioner kroner til lederuddannelse på VVU- og AMU-niveau. Få offentlige ansatte gør brug af lederuddannelser inden for Videregående Voksenuddannelser, VVU, og arbejdsmarkedsuddannelser, AMU, men der er et stort potentiale for at øge deltagelsen.

Flere ledere inden for blandt andet pleje og omsorg, politi og rengøring får nu mulighed for at deltage i lederuddannelserne.

Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om fordelingen af en pulje på 30 millioner kroner til lederuddannelse på VVU- og AMU-niveau.

Uddannelsesminister Morten Østergaard håber, at fordelingen kan være med til at gøre ledelse til en attraktiv karrierevej for endnu flere.

– Vi har brug for dygtige ledere i alle hjørner af arbejdsmarkedet. Derfor skal vi gøre en indsats for at øge kendskabet til lederuddannelserne. Med fordelingen af puljen giver vi endnu flere muligheden for at tage første skridt på en ny karrierevej og udnytte deres talent for praksisnær ledelse, siger Morten Østergaard.

Skal øge kendskab
Årsagerne til den lave deltagelse er især manglende tid og kendskab til uddannelsesmulighederne og forestillinger om relevans, fagligt niveau og finansiering. Fordelingen af midlerne skal bidrage til at ændre dette billede.

– Samarbejdet skal få flere voksne faglærte og ufaglærte til at uddanne sig inden for praksisnær ledelse og VEU-centrene skal spille en central rolle, for at alle får kendskab til de mange relevante uddannelsestilbud – også inden for ledelse, siger børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Målgruppen er førstelinjeledere ansat i stat, regioner eller kommuner samt uddannelsesinstitutioner, der udbyder lederuddannelser i regi af VVU og AMU. Midlerne går således til finansiering af deltagerbetaling og til udvikling af uddannelserne.

Som led i arbejdet iværksættes en række lokale projekter, som forankres på udvalgte erhvervsakademier og VEU-centre. Erhvervsakademiet Lillebælt er projektansvarlig.

Projekterne skal øge kendskabet til lederuddannelserne, øge deltagelsen i uddannelserne fremadrettet, styrke samarbejdet mellem efterspørgere og udbydere og styrke arbejdet med førstelinjeledelse i kommuner, regioner og stat.

Parterne bag projektet
Parterne bag udmøntningen af midlerne til praksisnær lederuddannelse er Uddannelsesministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Moderniseringsstyrelsen, KL, LO, FTF og Danske Regioner.

Puljen stammer fra trepartaftalen af 17. juni 2007, hvor der blev afsat midler til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling blandt andet på lederuddannelser i regi af VVU og AMU.

Projektet var oprindeligt forankret i det daværende Undervisningsministerium, men overgik til Uddannelsesministeriet i forbindelse med ressortændringen efter Folketingsvalget i 2011.
 

Mest Læste

Annonce