Dansk innovationsnetværk er blandt Europas bedste

Politik

15/8/13 1:34

Freja Eriksen

Biopeople, Danmarks innovationsnetværk for biosundhed, har fået guldmedalje af EU-Kommissionen for sit arbejde for vækst og samarbejde i den danske biosundhedsindustri. Netværket er støttet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Rådet for Teknologi og Innovation.

Det er EU-Kommissionens ”European Cluster Excellence Initiativ” (ECEI), der tildeler ”Cluster Management Excellence Labels Gold”, som er den højeste anerkendelse en europæisk klyngeorganisation kan opnå.

Biopeople er den første europæiske klyngeorganisation inden for biosundhed - der omfatter den farmaceutiske og medico-tekniske industri, den bioteknologiske industri og fødevareingrediensindustrien - og det tredje innovationsnetværk i Danmark, der modtager guldmedaljen, som er opnået i konkurrence med mere end 300 netværks- og klyngeorganisationer fra hele Europa.

Klynger og netværk har højere produktivitet

Biopeople, Danmarks Innovationsnetværk for Biosundhed, er en del af den danske infrastruktur for innovation etableret af og medfinansieret af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Rådet for Teknologi og Innovation (RTI).

- Virksomheder, der indgår i vidensamspil har i gennemsnit en højere produktivitet end øvrige virksomheder, og med regeringens innovationsstrategi understøtter vi professionelle og internationalt orienterede danske klynger og netværk, samt danske virksomheders internationale engagement. Jeg glæder mig over, at Biopeople får denne europæiske guldmedalje, da det øger mulighederne for, at de danske virksomheder og videninstitutioner i netværket kan finde internationale samarbejdspartnere, siger uddannelsesminister Morten Østergaard.

Anerkendelse af internationalt engagement og vækst

EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, European Cluster Excellence Initiative (ECEI), skal sikre, at klyngeorganisationer er professionelle og konstant udvikles for at tiltrække flere medlemmer og udbyde flere aktiviteter. Kriterierne for at modtage guldmedaljen er inddelt i 31 områder inden for organisation, strategi, økonomi, medlemmer, services, resultater og anerkendelse. Organisationen skal have en veludviklet ledelse og skal tilføre ny værdi til medlemmer og aktører.

Biopeople fokuserer på at bidrage til at skabe løsninger på samfundets udfordringer inden for biosundhed. Disse løsninger kommer ofte i internationale vidensamarbejder. Den europæiske guldmedalje er en anerkendelse af, at netværket på topniveau øger danske aktørers muligheder for internationalt engagement og vækst.

Om Biopeople

Biopeople skaber mødesteder for private virksomheder og offentlige institutioner med det formål at facilitere innovation og øge væksten til gavn for Danmark og dansk eksport. Biopeople’s kerneydelser er matchmaking, videndeling og innovationsaktiviteter. Innovationsnetværket arbejder regionalt, nationalt og internationalt og oftest på tværs af fagskel og de etablerede siloer. Biopeople ligger på Københavns Universitet.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce