Nye uddannelser skal imødekomme nye behov

15/05/2012 12:40

Uddannelsesministeriet

Uddannelsesministeren har godkendt tre nye videregående uddannelser med fokus på innovation, velfærdsteknologi og økonomistyring. Tre nye videregående uddannelser skal styrke innovation, velfærdsteknologiske løsninger og økonomistyring i det danske samfund.

Uddannelsesminister Morten Østergaard har netop godkendt de tre uddannelser, som er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet.

– Uddannelserne understøtter blandt andet regeringens målsætning om at udvikle uddannelser, der styrker innovationskapaciteten i det danske samfund og sætter fokus på en mere intelligent udnyttelse af velfærdsteknologi, der blandt andet kan sikre livskvaliteten hos den stigende gruppe af ældre medborgere. Med de nye uddannelser har de videregående uddannelsesinstitutioner vist et fremsyn i forhold til de behov og løsninger, som det danske samfund vil efterspørge fremover, siger Morten Østergaard.

Professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship skal kvalificere dimittender fra en bred vifte af merkantile og tekniske erhvervsakademiuddannelser til at se muligheder for innovation inden for fagområdet og for at starte egne virksomheder.

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis giver blandt andre social- og sundhedsassistenter mulighed for at videreuddanne sig til at kunne analysere og vurdere, hvor der er behov for nyudvikling af velfærdsteknologi, og hvordan nye velfærdsteknologiske løsninger kan implementeres i praksis og lette hverdagen hos den enkelte borger.

Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomi, revision og controlling skal kvalificere de uddannede til at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for disse områder.

Nye uddannelser og udbud, der er blevet positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet den 23. februar 2012

Mest Læste

Annonce