Når patienten møder sygeplejersken online

Kan dialogen mellem sygeplejersker og patienter somme tider klares digitalt? Vil patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) opfatte fysisk træning via skærmen som noget positivt?

Det var nogle af spørgsmålene i projektet ”Det levende liv med velfærdsteknologi”, som tre sygeplejestuderende fra UCSJ gennemførte i samarbejde med Holbæk Kommune.
Erfaringerne, de gjorde sig, giver stof til eftertanke – både for de studerende selv, deres underviser og kommunen.
 
430.000 har KOL
 
Omkring 430.000 danskere har KOL, men kun halvdelen er klar over det, og i fremtiden vil antallet stige i takt med, at vi lever længere. Udover at være en alvorlig og til tider tabuiseret sygdom er behandlingen af KOL-patienter en dyr og ressourcekrævende udfordring for det danske sundhedsvæsen.
 
Fysisk træning via skærmen
 
Perspektiverne i at tænke nyt og innovativt var derfor til at få øje på, da Holbæk kommune og UCSJ indgik i et samarbejde om et projekt, der skulle undersøge KOL-patienters holdninger til brugen af velfærdsteknologi.
 
I løbet af en 14-dages periode skulle de sygeplejestuderende følge, observere og interviewe en lille gruppe KOL-patienter, som i forvejen var tilknyttet et projekt, hvor en fysioterapeut trænede med dem via en skærm.

De sygeplejestuderende skulle både undersøge patienternes oplevelser med skærmtræningen samt deres holdninger til tanken om, at også noget af dialogen med sygeplejerskerne kunne foregå via en computer.

Blandt de konkrete erfaringer, de studerende gjorde sig, var, at patienterne grundlæggende var positive over brugen af teknologi – men at kommunikationen bliver bedst, når man også har mødt, dem man taler med, i det fysiske rum.

Teleløsninger giver nye muligheder for dialog

- Teknologi i sig selv er ikke så interessant. Men når teknologien kan bruges til at ændre samspillet mellem patienter og de fagprofessionelle, begynder der at ske noget væsentligt, siger Kirsten Teglgaard Lund, lektor på UCSJ.

- Kommunikation via teleløsninger giver nye muligheder for dialog mellem sygeplejerske og KOL-patient. Fx om medicin eller om ændringer i patientens tilstand. I dag er meget af den dialog begrænset til de perioder, hvor patienten er indlagt og i fysisk kontakt med læger og sygeplejersker. Men når patienten er udskrevet, bliver det sværere at kommunikere. Her er det oplagt at forholde sig til, hvordan man kan anvende teknologiske løsninger som en integreret del af et patientforløb.

Kirsten Teglgaard Lund understreger derfor vigtigheden af, at de studerende bliver dygtige til at anvende, vurdere og forholde sig kritisk til telemedicinske løsninger.

Tværfaglighed giver nye dimensioner

Både Kirsten Teglgaard Lund og de studerende lægger meget vægt på værdien af at komme helt tæt på både praksis og andre faggrupper – fx fysioterapeuter og ernæringsvejledere. Blandt andet betød den tværfaglige indgangsvinkel, at de sygeplejestuderende kunne identificere snitflader mellem faggrænserne, hvor patienten fik modstridende informationer, eller hvor patientforløbet på anden vis ikke hang sammen.

Disse observationer kunne de studerende løbende give videre til de rette kontaktpersoner, så kommunen fik mulighed for at evaluere og udvikle sine tiltag på området.

- Det var en utrolig lærerig proces at komme så tæt på praksis, og det er min opfattelse, at både patienterne, kommunen, de studerende og jeg fik meget ud af det. Alene det, at der opstod et nært samspil mellem fysioterapeuten og de sygeplejestuderende udgjorde en værdi, som jeg kan drage nytte af fremover i min undervisning, fortæller Kirsten Teglgaard, der også fik skabt nye relationer til bl.a. Lungeforeningen og nøglepersoner i kommunen.

Studerende med til at gøre en forskel

At oplevelserne med projektet har gjort indtryk på de studerende, er der ingen tvivl om.

- Vi kom mere ud, lavede flere ting end vores medstuderende og formidlede vores resultater til praksis inden eksamen. Det var utrolig lærerigt at følge de professionelle og samtidig byde ind med noget fagligt. Når jeg tænker tilbage på forløbet, synes jeg, at vi var med til at gøre en forskel, siger Tina Egelund Nielsen, som var en af de tre studerende bag projektet.

Del af EU-støttet projekt

Projektforløbet i Holbæk er en del af det EU-støttede projekt "VIOL", der sætter fokus på udfordringer og dilemmaer om nye velfærdsteknologiske løsninger. UCSJ sætter i projektet i 2014 fokus på, hvordan studerende og uddannelser, professioner og arbejdspladser kan få fremtidens teknologier til at virke i praksis og høste de ønskede gevinster for borgere, samfundsøkonomi og velfærd.   

Yderligere oplysninger: 

Læs artiklen om det EU-støttede VIOL projekt: "Studerende og arbejdspladser kan få meget større gavn af hinanden". 

Fakta om projekt VIOL - "Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring": I projekt VIOL sætter University College Sjælland fokus på, hvordan velfærdsteknologi vil påvirke fremtiden inden for de fagområder, professionshøjskolen beskæftiger sig med. Projektet iværksætter aktiviteter, som skal danne grundlag for, at alle UCSJs studerende i løbet af deres studietid vil modtage "velfærdsteknologiundervisning”. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond – læs mere på projektets hjemmeside.

 

Kontakt:

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også