Studerende og arbejdspladser kan få større gavn af hinanden

Helt nye ideer opstår, når samarbejdet mellem uddannelse og praktiksted bliver tættere. Det er en af visionerne, når det EU-støttede projekt VIOL vil skabe et stærkere samspil mellem teori og praksis omkring nye velfærdsteknologiske løsninger og dilemmaer.

Det nære samspil mellem uddannelse og praksis er et absolut hovedfokus hos Kathrine Krageskov Eriksen, der er forskningsprogramleder på UCSJ og projektleder for et større EU-projekt – VIOL - der bl.a. har medfinansieret  et projektforløb med Holbæk Kommune.

Forløbet handler om, hvad der sker, når sygeplejersker i højere grad rådgiver og møder patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) over skærmen online.

For selv om koblingen mellem uddannelse og praksis ligger som et fast og forankret element på professionsbacheloruddannelserne, der alle indeholder både undervisning på uddannelsesinstitutionen og praktikperioder, er det til stadighed et område, som kan udvikles og forbedres.

Skab nyt syn på læring og praktikforløb

"Tilrettelæggelse af gode og meningsgivende praktikforløb kræver et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitution og praksis. Her har fokus traditionelt taget udgangspunkt i, hvad de studerende skulle have ud af praktikforløbet, og ikke hvad praktikstedet kunne få ud af at have studerende. De studerendes læring er fortsat omdrejningspunktet, men der opstår nye idéer, når man øger sit fokus på de studerendes tilbagespil til praksis. Det er KOL-projektet et godt eksempel på, for her har de studerende interageret med de professionelle på en måde, der har udviklet alle parter", siger Kathrine Krageskov Eriksen.

Blik for at være “færdiguddannet” bliver skærpet

At komme tæt på praksis på en involverende måde er også med til at perspektivere rollen som professionel efter endt uddannelse. Det giver de studerende et indblik i, om de kan betragte sig selv som ”færdiguddannede”, når de har tillært sig de faglige egenskaber, eller om rollen som professionel også indeholder en fordring om en mere proaktiv holdning til både sin egen faglige udvikling, udviklingen af praksis og integrationen af nye tilgange og løsningsmodeller.

Den proaktive rolle er naturligvis den, UCSJ tilstræber at udvikle hos de studerende. Her er de faglige kundskaber tæt forbundet med evnen til både at kunne tilpasse sig de forskellige praksissammenhænge og arbejdsformer og samtidig have indsigt, kompetencer og mod til at udvikle praksis på en velreflekteret måde.

Yderligere oplysninger: 

Læs artiklen om projektforløbet i Holbæk Kommune: "Når patienten møder sygeplejersken online".

Fakta om projekt VIOL - "Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring": I projekt VIOL sætter University College Sjælland fokus på, hvordan velfærdsteknologi vil påvirke fremtiden inden for de fagområder, professionshøjskolen beskæftiger sig med. Projektet iværksætter aktiviteter, som skal danne grundlag for, at alle UCSJs studerende i løbet af deres studietid vil modtage ”velfærdsteknologiundervisning”. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond – læs mere på projektets hjemmeside.  

Kontakt:

 • Kathrine Krageskov Eriksen, forskningsprogramleder, UCSJ, tlf. 7248 2646, kke@ucsj.dk

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 28.05.20 Velfærd
  Behovet for flere pædagoger stiger: 50.000 børn flere børn i daginstitutionsalderen

  Der bliver brug for 9000 pædagoger frem mod 2030, hvis vi skal følge med det stigende børnetal og tage hånd om de mange flere børn, der i de kommende år skal have en god hverdag i landets daginstitutioner. Det understreger behovet for en velfærdslov, der kompenserer kommunerne fuldt ud for den demografiske udvikling og for at fremrykke loven om minimumsnormeringer.

 • 27.05.20 Velfærd
  Krisen kalder på investeringer i fællesskabet

  Vejen til økonomisk genopretning går gennem en genopbygning og styrkelse af velfærdssamfundet, siger FOAs formand, som mener, at fortiden skræmmer.

 • 20.05.20 Velfærd
  Turbo på beskæftigelsesindsatsen: Lav reglerne for løntilskud om

  Beskæftigelsesministeren har nu besluttet at genåbne beskæftigelsesindsatsen med digitale samtaler. Det er godt, men der er også brug for en kraftigt styrket indsats og mere fleksible regler for at sikre, at de mange nye ledige kommer hurtigst muligt i job igen. Det mener Ledernes Hovedorganisation, som derfor fremlægger et udspil med 11 konkrete indsatser til en oprustning af beskæftigelsesindsatsen.

 • 19.05.20 Velfærd
  Corona-omstilling: Jobcenter har succes med virtuelle rehabiliteringsmøder

  Hver måned er der i gennemsnit indstillet 25 sager til rehabiliteringsmøde. På møderne har et tværfagligt team fokus på at belyse borgerens sag ud fra et helhedsperspektiv med det formål at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsteamet har til opgave at udarbejde en fyldestgørende indstilling til kommunen i sager om jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Det er således møder af stor betydning for den enkelte borger.

 • 19.05.20 Velfærd
  Mennesker med udviklingshandicap mistrives mens de venter på kommunerne

  En ny undersøgelse viser, at mennesker med udviklingshandicap er ramt af en massiv nedlukning af deres dagtilbud. Det har store konsekvenser for denne sårbare gruppe borgeres trivsel og mentale sundhed – og det strider imod regler og signaler fra Christiansborg.