Danske Keld Kjeldsen i spidsen for bedre europæisk hjertebehandling

03/01/2013 11:31

Administrator

Fælles europæiske anbefalinger til behandling af patienter med hjertemedicin vil fremover have en dansk ekspert som afsender. Professor og overlæge Keld Kjeldsen fra Aalborg Universitet og Rigshospitalet er ny formand for Det Europæiske Kardiologiske Selskabs særlige ekspertpanel for lægemidler til hjerte-karsygdomme.

Gruppen følger udviklingen på det kardiologiske område og forholder sig blandt andet til hvilke typer medicin og doser, der virker bedst.

- Der kan være relativt store nationale forskelle i standardbehandlingerne på grund af traditioner eller økonomi. Vores opgave er at sige, hvad der virker bedst, og det gør vi via europæiske vejledninger, som også bliver overført til de enkelte lande. Udviklingen går i retning af mere ensartet behandling i alle europæiske lande, siger Keld Kjeldsen.

Den bedste behandling vil også ofte være den nyeste og dermed den dyreste. Men den lægefaglige vurdering handler alene om, hvad der er bedst for patienten, og ikke om hvad behandlingen koster.

- Jeg mener i bund og grund, at patienterne skal have den bedste behandling. Så er der fattigere lande i Europa, der ikke kan leve op til det, men derfor vil vi alligevel gerne fortælle dem, hvad der ville have været det optimale, fastslår Keld Kjeldsen.

Medicin & mekanik

Den medicinske behandling af rytmeforstyrrelser, hjertesvigt og andre hjerte-karsygdomme har oplevet en række gennembrud i de senere år. Men ifølge den danske hjerteformand sker de største fremskridt i øjeblikket med kombinationer af medicinsk og mekanisk behandling.

- For eksempel i form af avancerede pacemakere i samspil med medicinsk terapi. Det område er der grøde i. Det samme gælder forskningen i genetiske årsager til rytmeforstyrrelser og pludselig hjertedød, som også vil gøre os i stand til at forbedre behandling og forebyggelse og målrette den mod dem, der har mest brug for den, vurderer Keld Kjeldsen.

Som et andet eksempel nævner han, at en halv til en hel million danskere har forhøjet blodtryk. For nogle har det ingen alvorlige konsekvenser, men for andre resulterer det i svære komplikationer i en ung alder. Her er en ny behandling med såkaldt ”ablation” (overbrænding) af de nerver, der forårsager forhøjet blodtryk, ved at blive indført.

- Udviklingen på vores område går i retning af, at vi via en genetisk profil kan finde frem til dem, der er i højrisikogruppen, og give dem en superoptimal behandling. Det vil vi få meget større gevinst ud af, end når vi spreder behandling og forebyggelse på hundredetusinder eller millioner af mennesker. Vi er der ikke endnu – men det er på vej, forudsiger Keld Kjeldsen.

Hans indsats som formand for det europæiske ekspertpanel skal sikre patienterne bedst mulig medicinsk behandling, men Keld Kjeldsen ser også sin formandspost som en anledning til at bringe dansk ekspertise og dansk forskning på området mere i spil.

- Hvis vi virkelig skal have indflydelse på den medicinske behandling af hjerte-karsygdomme og være med til at udvikle området fremadrettet, så skal vi blande os og være kendte i det internationale selskab.

Læs mere om det europæiske kardiologiske selskab (European Society of Cardiology) og den farmakologiske arbejdsgruppe.

Mest Læste

Annonce