Erhvervsprofiler på vej til DSB’s bestyrelse

04/04/2012 11:45

Administrator

Transportminister Henrik Dam Kristensen indstiller Helge Israelsen og Carsten Gerner som nye medlemmer til DSB’s bestyrelse. DSB indkalder i dag til det årlige virksomhedsmøde, som finder sted den 24. april. På dagsordenen er blandt andet valg af nye bestyrelsesmedlemmer, og Transportministeriet indstiller, at Helge Israelsen og Carsten Gerner vælges som nye medlemmer til DSB’s bestyrelse.

Helge Israelsen, 63 år, har tidligere været adm. direktør for Post Danmark fra 1988-2009. Fra 1985-1988 var Helge Israelsen planlægningschef og senere teknisk direktør i DSB. I dag er Helge Israelsen blandt andet formand for bestyrelsen i MT Højgaard.

Carsten Gerner, 58 år, har været partner, administrerende direktør og statsautoriseret revisor i PwC og har i mere end 20 år har været rådgiver for en række af landets største virksomheder og staten.

Stor erfaring
Det er transportministeren, der vælger seks af bestyrelsens ni medlemmer på virksomhedsmødet. Henrik Dam Kristensen har i enighed med bestyrelsesformand Peter Schütze lagt stor vægt på at udvide bestyrelsens kompetencer inden for blandt andet regnskab og ledelse af statslige virksomheder:

»Det glæder mig, at Helge Israelsen og Carsten Gerner har valgt at sige ja til at træde ind i DSB’s bestyrelse. Begge har en imponerende erhvervskarriere bag sig og stor erfaring med at drive en offentligt ejet virksomhed som DSB,« siger transportminister Henrik Dam Kristensen.
Helge Israelsen og Carsten Gerner afløser de nuværende bestyrelsesmedlemmer Lotte Littau Kjærgaard og Jens Iwer Petersen, der har valgt ikke at genopstille.

Peter Schütze ser frem til at arbejde sammen med de to nye medlemmer.

»Jeg vil gerne takke Lotte Littau Kjærgaard og Jens Iwer Petersen for den store indsats, de har ydet i bestyrelsesarbejdet, ikke mindst i 2011, og samtidig byde Helge Israelsen og Carsten Gerner velkommen i bestyrelsen,« siger Peter Schütze.

DSB's bestyrelse
DSB's bestyrelse vil efter virksomhedsmødet den 24. april 2012 bestå af:
Peter Schütze
Annette Sadolin
Lars Andersen
Lilian Merete Mogensen
Helge Israelsen
Carsten Gerner
Preben Steenholdt Pedersen (medarbejdervalgt)
Andreas Hasle (medarbejdervalgt)
Hans Christian Kirketerp-Møller (medarbejdervalgt)

Mest Læste

Annonce