Opgør med et fattigt samfund

Velfærd

07/02/2014 14:50

Freja Eriksen

Fra ’99 til 2010 steg antallet af fattige i Danmark med 38 procent. En stabilt stigende kurve, der prikker hul i vores forestillinger om, at velfærdsmodellen kan holde borgerne ude af fattigdom. Denne samfundsudvikling kræver en grundig, konstruktiv debat, mener Per K. Larsen, der fremover vil facilitere Fattigdomsdebatten på DenOffentlige.dk.

“Vejen til at formindske fattigdommen i Danmark forudsætter forandringer både i system, lovgivning, indsats, kultur, erhvervsliv og nærmiljøer. Ingen kan gøre en regulær forskel alene,” siger Per K. Larsen.

Fattigdomsdebatten boks

Fattigdomsdebatten bidrager med ny viden til fattigdoms-området. Læs tidligere indlæg her:  

Temaredaktør Per K. Larsen har beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte gennem årtier, og er i dag landssekretær i EAPN. 

 

Med det afsæt åbner DenOffentlige.dk i dag Fattigdomsdebatten med Per K. Larsen som facilitator og temaredaktør.

I Danmark forestiller de fleste sig, at velfærdsmodellen kan holde borgerne ude af fattigdom, men opsigtsvækkende tal viser, at antallet af mennesker, der lever i fattigdom i Danmark, er steget fra 16.200 i 1999 til 42.000, herunder 10.700 under 18 år i 2010. Tallene kommer fra rapporten ”En dansk fattigdomsgrænse” fra 2013, udarbejdet af regeringens Ekspertudvalg om fattigdom. Ekspertudvalget definerer økonomisk fattige som personer, hvis disponible indkomst i tre år ligger under halvdelen af den øvrige befolknings, hvis families formue er under 100.000 kr. pr. voksen, og som ikke er studerende eller bor sammen med en studerende under 17 år.

“Den økonomiske fattigdom er på 11 år steget med 38 procent uden at det har sat mærkbare spor i den værdipolitiske debat, og samtidig med, at den generelle økonomiske krise sammen med flere reformer af beskæftigelsesområdet sætter tusindvis af danskere under økonomisk pres,” siger Per K. Larsen.

Han har gennem årtier beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte, og er i dag landssekretær i European Anti Poverty Network. De senere års samfundsudvikling i Danmark står ifølge Per K. Larsen i skærende kontrast til det velfærdssamfund, som danskerne tror vi har.

”Fattigdommen i Danmark er støt stigende - især blandt unge, der mangler uddannelse og handicappede.. Regeringens velmenende kontanthjælpsreform forværrer problemet og sætter yderligere pres på den kommunale rådgivning, der i forvejen er stærkt belastet af alt for mange regler og meget snævre økonomiske rammer,” mener Per K. Larsen.

Han er alvorligt bekymret for, at udviklingen skaber store problemer for ikke blot fattige men hele samfundet på længere sigt, fordi fattigdom beviseligt fører til mere kriminalitet, vold og sygdom. Faktorer, de fleste helst er foruden i en harmonisk dansk velfærdsmodel.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Per K. Larsen og EAPN har i samarbejde med forskningsleder i CASA, Finn Kenneth Hansen, for nylig udarbejdet en rapport, der forudsiger følgerne af regeringens kontanthjælpsreform, der trådte i kraft 1. januar.

”Målet med Fattigdomsdebatten på DenOffentlige.dk er, at bringe de aktører, som normalt bevæger sig i sikre siloer, sammen. Vi er nødt til at udvikle nye løsninger og påvirke debatten i en konstruktiv retning, hvor mennesker og løsninger giver mening,” mener Per K. Larsen.

Et forhindringsløb mod forbedringer

Med rapporten fra EAPN og CASA spår Per K. Larsen, at regeringens kontanthjælpsreform vil få negative følger.  

”Regeringens mål med kontanthjælpsreformen er, at mange flere unge kommer i uddannelse og arbejde. Men den vil i stedet medføre, at samfundets socialt dårligt stillede, bogligt svage og syge, især de unge, får stærkt forringede levevilkår, mister modet og skubbes længere væk fra arbejdsmarkedet,” siger han.

En række andre reformer vil samtidig øge antallet af kontanthjælpsmodtagere og dermed forventeligt forstærke de uheldige virkninger.

”Begrænsningerne i arbejdsløsheds- og sygedagpenge, efterløn og førtidspension vil alle resultere i, at borgere, som er for socialt, psykisk eller fysisk handicappede til at klare sig på arbejdsmarkedet, vil få brug for kontanthjælp. Vi forudser kaotiske tilstande i de kommunale forvaltninger og jobcentre, som vil mærkes både blandt de borgere, der har brug for hjælp, og af de rådgivere, som skal hjælpe,” siger Per K. Larsen.

Løsninger

Ifølge Per K. Larsen er det langt fra umuligt at finde løsninger, der kan formindske fattigdommen i Danmark.

”Meget forenklet handler det hele om at sikre et menneskes økonomiske levegrundlag, f.eks. som vi gør gennem vores velfærdsydelser, om rehabilitering – sundhedshjælp, uddannelse, rådgivning - og om at få vedkommende i arbejde,” siger han.

Debatten og aktiviteterne omkring DenOffentlige.dk vil bevæge sig efter disse tre pejlemærker inden for fattigdomsbekæmpelse.

Du kan bidrage til debatten med kommentarer under artiklerne. Du er også velkommen til at bidrage med artikler og synspunkter og skal i så fald sende en mail til [email protected]

Mest Læste

Annonce