Hvor får de strøm fra? - om velfærdsteknologi til hjemløse

Velfærd

20/05/2014 14:09

Freja Eriksen

Brugen af velfærdsteknologi på sundhedsområdet er i rivende udvikling, til gavn og glæde for både borgere og medarbejdere. På det sociale felt er der også en udvikling i gang, og der er et stort potentiale i at udvikle velfærdsteknologiske løsninger til socialt udsatte borgere.

Velfærdsteknologi til hjemløse

I regi af OPALL har Professionshøjskolen Metropol i samarbejde med Enheden for Velfærdsteknologi i Socialforvaltningen i Københavns Kommune arbejdet med at udvikle velfærdsteknologiske løsninger, der kan imødekomme hjemløses behov og udfordringer i hverdagen. Studerende fra Metropol har på innovationsforløbet: ”Innovation og entreprenørskab – forandringsagenter i social- og sundhedsvæsenet” fået til opgave at afdække, hvilke udfordringer hjemløse på gaden og herberger oplever i hverdagen, og derefter udvikle velfærdsteknologiske løsninger.

Innovationsdebatten

Innovation er et uundgåeligt offentligt buzzword. Men der er også brug for nytænkende kultur i det offentlige - og dilemmaerne er mange. 

Derfor inviterer DenOffentlige.dk til samtale i Innovationsdebatten med innovationsekspert Jonathan Løw som temaredaktør.

"Hjemløseområdet bliver prioriteret højt i Københavns Kommune, men når vi taler om velfærdsteknologi på området, ved vi faktisk ikke helt hvilke løsninger, der kan være brugbare, eller hvilke effekter der kan være. Derfor var samarbejdet med Metropol en god måde at få mere viden på."

"Nye velfærdsteknologiske løsninger giver kun mening, hvis de forbedrer hverdagen for borgere og medarbejdere, og det er derfor vigtigt hele tiden at have udfordringerne for øje – hvad er det for nogle behov teknologien skal løse?"

Dorthe Solgaard, leder af Enheden for Velfærdsteknologi

Må gemme ting i buske og træer

Hjemløse har udfordringer inden for mange områder, som vi med fast tag over hovedet, tager for givet. Det kan være besværlig opbevaring af personlige ejendele, for hvor gør man af sine ting, når man ikke har et sted at bo? Det kan være at finde ud af, hvor man skal sove i nat, hvor man kan få et måltid varm mad, eller hvilke sportsaktiviteter, der findes for unge i lokaleområdet. Nogle af udfordringerne, som en seng, eller et måltid mad, er helt basale behov, men for mange af de hjemløse, de studerende mødte i deres feltarbejde er det ligeså vigtigt at have et sted til sine ting, eller at have meningsfulde aktiviteter i løbet af en dag, så man ikke bare sidder og ryger joints, fordi man keder sig.

"De unge hjemløse oplever de samme problemstillinger som andre unge, og har de samme interesser som os f.eks. sport og musik, men det er bare meget sværere for dem at gøre de ting. Det så vi, da vi besøgte et herberg for unge hjemløse, og fulgte de unge rundt i byen."

Louise Flarup Knudsen, sygeplejerskestuderende.

Prototyper håndgribeliggør løsninger

OPALL

Offentlige-Private Alliancer (OPALL) skaber samarbejder mellem kommuner, virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, så de sammen kan udvikle nye løsninger og produkter til de kommunale velfærdsområder. OPALL er finansieret af Vækstforum Hovedstaden og EU’s Socialfond og består af Professionshøjskolen Metropol, DTU, DI ITEK, Dansk Erhverv, KORA og FTF og Væksthus hovedstadsregionen.  Læs mere på www.opall.dk 

Undervejs i innovationsforløbet afholdt DTU i samarbejde med Metropol en prototypeworkshop, hvor tværfaglighed, design og innovation blev sat i spil.  Der blev arbejdet med forskellige løsninger, og de studerende fra DTU og Metropol fik større viden om både praksisfeltet og designprocesser, ved i tværfagligt teamwork at koble viden om prototyping og materialer, med deres ideer til løsninger på hjemløseområdet.

Som finale på innovationsforløbet blev fire løsninger og prototyper præsenteret for Københavns Kommune, og medlemmer af SAND, der er landsorganisationen for hjemløse. Særligt to løsninger vakte begejstring hos de tidligere hjemløse fra SAND; en mobilapp til unge hjemløse, der viser aktivitets- spise- og overnatningsmuligheder i lokalområdet, og et interaktivt garderobeskab med postadresse, hvor man logger ind med irisscanner eller fingeraftryk.

"Fordelen ved at samarbejde med Metropol var, at vi fik præsenteret nogle løsninger, der både havde internationalt perspektiv og var helstøbte – der var sammenhæng mellem behov, værdi og løsninger. Det har givet os et værdifuldt input til det videre arbejde med velfærdsteknologi til hjemløse."

Dorthe Solgaard, leder af Enheden for Velfærdsteknologi

OPI-samarbejder

Københavns Kommune vil i samarbejde med OPALL, arbejde på at nogle af prototyperne fra forløbet videreudvikles i samarbejde med private virksomheder som et OPI-samarbejde.

Løsningerne kan derefter afprøves i mindre pilotprojekter med henblik på effektvurdering og værdiskabelse på det sociale område.

Mest Læste

Annonce