Norddjurs: Regnskab aflyser krisen

Den hurtige reaktion på økonomisk krise i Norddjurs skabte resultater. Regnskabet lever - stort set - op til budgettet. Borgmester lettet.

Det er blot et halvt års tid siden, at Norddjurs stod på randen af økonomisk kollaps. Krisen førte til ansættelses- og anlægsstop ligesom risikoen for at blive sat under administration af staten lagde en skygge over kommunen. 

Nu har borgmester og byråd godkendt et regnskab, der både viser overskud og styr på økonomien igen. 

- Regnskabet for 2018 er endt med at være væsentligt mere positivt, end forventningen var, da nye oplysninger om udviklingen på arbejdsmarkedsområdet viste sig i foråret 2018. På samme tidspunkt så vi stigende udgifter specielt på det sociale område, og der kom ligeledes en negativ regulering af statens tilskud, der ikke var taget højde for i budgetvedtagelsen. Med en kassebeholdning på 100 mio. kr. viste kommunens økonomiske sårbarhed sig med en hidtil uset styrke.

I forbindelse med den økonomiske krise sidste sommer pegede kommunen blandt andet på beskæftigelsesområdet som en hovedforklaring. Kommunen havde bevilget flere førtidspensioner og fleksjob og blev derfor ramt på ydelseskonti. Men nu peger årsregnskabet på, at den politiske linje på beskæftigelsesområdet kun skabte midlertidige udfordringer. 
 
"Budgettet for 2018, der blev vedtaget enstemmigt i kommunalbestyrelsen, viste et overskud på driften på godt 74 mio. kroner. Regnskabet endte med et overskud på godt 67 mio. kroner.
 
Anlægsudgifterne var budgetteret med godt 47 mio. kroner, og resultatet blev på knap 43 mio. kroner. Samlet set giver det et skattefinansieret overskud på 24,7 mio. kroner mod det budgetterede på knap 27 mio. kroner.
 
Budgettet for 2018 havde som forudsætning, at faldet i kassebeholdningen skulle vendes og være på mindst 100 mio. kroner i gennemsnit i året. Regnskabet viser en kassebeholdning på knap 99 mio. kroner.
 
Gældsprocenten er svagt faldende, mens den faktiske gæld i kroner er forøget marginalt, trods målsætningen om et fald og det strukturelle underskud er faldet i forhold til budget og regnskab for 2017.
 
Regnskabet ligger derfor i al væsentlighed indenfor det vedtagne. Det har imidlertid krævet en ekstraordinær kraftig økonomisk opbremsning, da prognosen om udviklingen i økonomien i foråret 2018 og budgetopfølgningerne viste en meget alvorlig forringelse af kommunens økonomiske situation," skriver borgmesteren i årsregnskabet.
 
 

 

Emneord: Norddjurs Kommune, Jan Petersen, Kommunernes økonomi 2018, 230519
Den Offentlige på DenOffentlige.dk Du er DenOffentlige!...
Aktivitet: Artikler: 233 | Events: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også