Nordisk Råd i brev til statsministrene: Vi skal samarbejde mere i krisetider

Nordisk Råds Præsidium har sendt et brev til de nordiske statsministre i anledning af coronapandemien. I brevet opfordres regeringerne i Norden til at samarbejde mere i kampen mod coronavirus og i krisetider generelt. Præsidiet foreslår blandt andet, at der oprettes en uafhængig nordisk kriseberedskabskommission.

I brevet henviser præsidiet til den strategi for samfundssikkerhed, som Nordisk Råd enstemmigt vedtog på sessionen i oktober 2019. Præsidiet opfordrer de nordiske regeringer til at implementere forslagene i strategien og nævner især forslaget om, at de nordiske regeringer bør samordne deres indsatser for at sikre adgangen til vigtig medicin og andet sundhedsudstyr.

I brevet fremhæver præsidiet behovet for en opdateret nordisk risikoanalyse og beredskabsplan og foreslår også, at der oprettes en uafhængig nordisk kriseberedskabskommission.

"Corona kender ingen grænser"

Præsidiet ønsker, at de nordiske lande hjælper hinanden under den aktuelle coronakrise, når der er behov og mulighed for det – eksempelvis med medicinsk udstyr og sundhedspersonale. Præsidiet fremhæver også vigtigheden af fortsat udveksling af information og "best practice".

– Coronapandemien kender ingen grænser. Derfor skal vi samarbejde på tværs af landegrænserne. I Norden har vi et exceptionelt nært forhold til hinanden og en tillid, som er enestående i verden. Det er nu, vi skal vise, at vores dybe venskab også holder i krisetider, siger Nordisk Råds præsident, Silja Dögg Gunnarsdóttir, og henviser til den nye vision for det nordiske samarbejde, som slår fast, at Norden skal være verdens mest integrerede region.

Tiltag for økonomien skal koordineres

Der står også i brevet, at regeringerne bør stræbe efter at minimere de negative følger for den frie bevægelighed i Norden, som er opstået efter de indførte rejserestriktioner. Desuden opfordres regeringerne til at vurdere, hvordan man kan være mere harmoniserede ved kommende epidemier for at forhindre, at nye grænsehindringer opstår.

 

Præsidiet ønsker, at de nordiske lande koordinerer deres tiltag for at starte økonomien op igen efter COVID-19. Ifølge brevet bør fokus ligge på grøn og bæredygtig udvikling samt udsatte grupper.

 

Præsidiet opfordrer også regeringerne til at styrke det internationale samarbejde og samordne deres virksomhed i organisationer som WHO og EU.

I brevet retter Nordisk Råds præsidium en stor tak til alle, som kæmper imod COVID-19 og fremhæver især den enorme indsats, som sundhedspersonale og andre aktører står for.

 

Læs præsidiets brev til statsministrene her.

 

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejdet mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

 

Foto: Unsplash

 

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 25.06.21 Politik
  Her er de nye rejsevejledninger

  Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for EU og Schengenlandene på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut. Nedenfor er et overblik over, hvad der er gældende fra lørdag den 26. juni kl. 16.

 • 18.06.21 Politik
  Ny politisk aftale: 850 millioner til udvikling af grønne brændstoffer

  CO2-neutrale løsninger inden for blandt andet den tunge transport er afgørende for at komme i mål med den grønne omstilling. Derfor afsætter regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

 • 15.06.21 Politik
  Regeringen sender 45 mio. kr. til det nordlige Syrien

  Som et led i arbejdet i Task Force Evakuering giver Danmark et humanitært bidrag på 45 mio. kr. til det nordlige Syrien.

 • 15.06.21 Politik
  Nyt fra Veganerpartiet: Vælger ny ledelse

  I weekenden afholdte Veganerpartiet landsmøde i Nyborg. Her blev den nye landsledelse valgt, og processen om at finde ny frontfigur for partiet sat i gang.

 • 11.06.21 Politik
  Skatteministerium lader svindelsager forælde

  Borgere og virksomheder kan med forsæt eller ved grov uagtsomhed afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for skattekontrollen for at unddrage at betale skat eller afgifter. I så fald kan de straffes med bøde eller fængsel. Skatteministeriet har opgjort, at ca. hver 10. virksomhed bevidst angiver skat og moms forkert.