Nordisk Råd i brev til statsministrene: Vi skal samarbejde mere i krisetider

Nordisk Råds Præsidium har sendt et brev til de nordiske statsministre i anledning af coronapandemien. I brevet opfordres regeringerne i Norden til at samarbejde mere i kampen mod coronavirus og i krisetider generelt. Præsidiet foreslår blandt andet, at der oprettes en uafhængig nordisk kriseberedskabskommission.

I brevet henviser præsidiet til den strategi for samfundssikkerhed, som Nordisk Råd enstemmigt vedtog på sessionen i oktober 2019. Præsidiet opfordrer de nordiske regeringer til at implementere forslagene i strategien og nævner især forslaget om, at de nordiske regeringer bør samordne deres indsatser for at sikre adgangen til vigtig medicin og andet sundhedsudstyr.

I brevet fremhæver præsidiet behovet for en opdateret nordisk risikoanalyse og beredskabsplan og foreslår også, at der oprettes en uafhængig nordisk kriseberedskabskommission.

"Corona kender ingen grænser"

Præsidiet ønsker, at de nordiske lande hjælper hinanden under den aktuelle coronakrise, når der er behov og mulighed for det – eksempelvis med medicinsk udstyr og sundhedspersonale. Præsidiet fremhæver også vigtigheden af fortsat udveksling af information og "best practice".

– Coronapandemien kender ingen grænser. Derfor skal vi samarbejde på tværs af landegrænserne. I Norden har vi et exceptionelt nært forhold til hinanden og en tillid, som er enestående i verden. Det er nu, vi skal vise, at vores dybe venskab også holder i krisetider, siger Nordisk Råds præsident, Silja Dögg Gunnarsdóttir, og henviser til den nye vision for det nordiske samarbejde, som slår fast, at Norden skal være verdens mest integrerede region.

Tiltag for økonomien skal koordineres

Der står også i brevet, at regeringerne bør stræbe efter at minimere de negative følger for den frie bevægelighed i Norden, som er opstået efter de indførte rejserestriktioner. Desuden opfordres regeringerne til at vurdere, hvordan man kan være mere harmoniserede ved kommende epidemier for at forhindre, at nye grænsehindringer opstår.

 

Præsidiet ønsker, at de nordiske lande koordinerer deres tiltag for at starte økonomien op igen efter COVID-19. Ifølge brevet bør fokus ligge på grøn og bæredygtig udvikling samt udsatte grupper.

 

Præsidiet opfordrer også regeringerne til at styrke det internationale samarbejde og samordne deres virksomhed i organisationer som WHO og EU.

I brevet retter Nordisk Råds præsidium en stor tak til alle, som kæmper imod COVID-19 og fremhæver især den enorme indsats, som sundhedspersonale og andre aktører står for.

 

Læs præsidiets brev til statsministrene her.

 

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejdet mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

 

Foto: Unsplash

 

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 27.01.21 Politik
  Danmark skal lede ny global IEA-kommission for social retfærdig grøn energiomstilling

  Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er udnævnt som formand for Det Internationale Energiagenturs nye globale energikommission. Statsminister Mette Frederiksen er protektor for kommissionen, der skal være med til at sikre en social retfærdig omstilling til ren energi i verden.

 • 26.01.21 Politik
  Ny politisk aftale om social kontrol

  Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet udmønter 40 millioner kroner afsat på finansloven til indsats mod social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Pengene skal blandt andet gå til etablering af nye exit-boliger til personer, der bryder med deres familie som følge af social kontrol.

 • 22.01.21 Politik
  Danmark får ledende rolle frem mod FN`s topmøde om energi

  Danmark har fået en helt central rolle ved FNs generalforsamling til september. For første gang i 40 år har et FN-topmøde ’energi’ som hovedtema, og Danmark er blevet valgt som ’Global Theme Champion’ for netop energiområdet, når stats- og regeringsledere samles til et topmøde i New York om verdensmål 7 – bæredygtig energi til alle.

 • 15.01.21 Politik
  Skatteministeren skærper indsatsen mod organiseret svindel

  Skatteminister Morten Bødskov har netop fremsat et lovforslag, der skal give Skattestyrelsen stærkere værktøjer til at bekæmpe organiseret svindel.

 • 12.01.21 Politik
  Udviklingsministeren ude med ny udviklingspolitisk strategi

  Arbejdet med ny udviklingspolitisk strategi bliver nu igangsat. Den nye strategi skal efterfølge den nuværende ”Verden 2030”, som udløber i 2021.