Nordisk Råd i brev til statsministrene: Vi skal samarbejde mere i krisetider

Nordisk Råds Præsidium har sendt et brev til de nordiske statsministre i anledning af coronapandemien. I brevet opfordres regeringerne i Norden til at samarbejde mere i kampen mod coronavirus og i krisetider generelt. Præsidiet foreslår blandt andet, at der oprettes en uafhængig nordisk kriseberedskabskommission.

I brevet henviser præsidiet til den strategi for samfundssikkerhed, som Nordisk Råd enstemmigt vedtog på sessionen i oktober 2019. Præsidiet opfordrer de nordiske regeringer til at implementere forslagene i strategien og nævner især forslaget om, at de nordiske regeringer bør samordne deres indsatser for at sikre adgangen til vigtig medicin og andet sundhedsudstyr.

I brevet fremhæver præsidiet behovet for en opdateret nordisk risikoanalyse og beredskabsplan og foreslår også, at der oprettes en uafhængig nordisk kriseberedskabskommission.

"Corona kender ingen grænser"

Præsidiet ønsker, at de nordiske lande hjælper hinanden under den aktuelle coronakrise, når der er behov og mulighed for det – eksempelvis med medicinsk udstyr og sundhedspersonale. Præsidiet fremhæver også vigtigheden af fortsat udveksling af information og "best practice".

– Coronapandemien kender ingen grænser. Derfor skal vi samarbejde på tværs af landegrænserne. I Norden har vi et exceptionelt nært forhold til hinanden og en tillid, som er enestående i verden. Det er nu, vi skal vise, at vores dybe venskab også holder i krisetider, siger Nordisk Råds præsident, Silja Dögg Gunnarsdóttir, og henviser til den nye vision for det nordiske samarbejde, som slår fast, at Norden skal være verdens mest integrerede region.

Tiltag for økonomien skal koordineres

Der står også i brevet, at regeringerne bør stræbe efter at minimere de negative følger for den frie bevægelighed i Norden, som er opstået efter de indførte rejserestriktioner. Desuden opfordres regeringerne til at vurdere, hvordan man kan være mere harmoniserede ved kommende epidemier for at forhindre, at nye grænsehindringer opstår.

 

Præsidiet ønsker, at de nordiske lande koordinerer deres tiltag for at starte økonomien op igen efter COVID-19. Ifølge brevet bør fokus ligge på grøn og bæredygtig udvikling samt udsatte grupper.

 

Præsidiet opfordrer også regeringerne til at styrke det internationale samarbejde og samordne deres virksomhed i organisationer som WHO og EU.

I brevet retter Nordisk Råds præsidium en stor tak til alle, som kæmper imod COVID-19 og fremhæver især den enorme indsats, som sundhedspersonale og andre aktører står for.

 

Læs præsidiets brev til statsministrene her.

 

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejdet mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

 

Foto: Unsplash

 

 

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 08.06.20 Politik
  Lønkompensationsordningen skal udfases

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med 29. august. Herefter ophører ordningen.

 • 02.06.20 Politik
  Så meget har regeringen sparet på konsulenter

  Regeringen, KL og Danske Regioner er som en del af økonomiaftalerne for 2021 blevet enige om, at forbruget af eksterne konsulenter i kommuner og regioner er for højt og skal nedbringes. Dermed er der nu under et år efter regeringens tiltrædelse aftalt eksterne konsulentbesparelser i den offentlige sektor på i alt 2 mia. kr. årligt. To tredjedele af regeringens ambition om årlige konsulentbesparelser på 3 mia. kr. er således nået.

 • 29.05.20 Politik
  Beskæftigelsesministeren: Vi må forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber

  De officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik viser en stigning i ledigheden på 35.500 fuldtidspersoner i april 2020. Ledigheden er på 152.800 fuldtidspersoner svarende til 5,4 procent af arbejdsstyrken. Stigningen i ledigheden overstiger langt de stigninger, vi så i begyndelsen af 2009, hvor ledigheden steg allermest som følge af finanskrisen. Ledigheden er i alt steget med 49.400 i marts og april.

 • 26.05.20 Politik
  Danmark sender 150 millioner kroner ekstra i klimabistand til verdens fattigste

  Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at give 150 mio. kr. ekstra klimabistand til verdens fattigste. Pengene stammer fra finansloven 2020, hvor aftalepartierne blev enige om at afsætte 150 mio. kr. i tillæg til den generelle udviklingsbistand på 0,7 pct. af BNI.

 • 13.05.20 Politik
  COVID-19: Så mange selvstændige har fået hjælp

  Nye tal viser, at der er sendt cirka 45.000 udbetalinger afsted under ordningen til selvstændige og freelancere. I alt er over 3 mia. kr. udbetalt under ordningen.