Ny indsats målrettet psykisk sårbare: Jeg har fået mod på at leve livet igen

Rudersdal Kommune er udvalgt til ny, landsdækkende indsats målrettet psykisk sårbare. Borgerne mærker allerede nytænkningen i Rudersdal, der nu kommer andre kommuner til gavn.

- Jeg har selv oplevet psykiske vanskeligheder, hvor jeg følte, at jeg ikke kunne noget eller bruges til noget. Da jeg begyndte med frivilligt arbejde, fandt jeg et frirum fra at være ham den syge til at være ham, der kunne gøre noget for andre. Det var et stort og vigtigt vendepunkt i mit liv.

Sådan siger Morten Hansen, der har mærket kommunens ekstra indsats på det psykosociale område, og det har betydet en stor personlig forskel for Morten, der i dag er kommet i arbejde:

- Jeg håber, at kommunens fokus på at få sådan en som mig ud at være del af fx det lokale foreningsliv kan give flere samme oplevelse, som jeg har haft. I sidste ende har det betydet, at jeg har fået fast arbejde, et større netværk og mod på at leve livet igen, fortæller Morten.

Udvikler model til gavn for hele Danmark
Det ekstra fokus på fællesskaber, frivillighed og kobling til civilsamfundet, jobmarkedet og uddannelse, som Rudersdal Kommune allerede har arbejdet intenst med de seneste år er blevet bemærket ved at kommunen, sammen med tre andre kommuner, nu i et landsdækkende projekt for Socialstyrelsen er inviteret ind til at nytænke hele den nuværende socialpsykiatri. De fire kommuner skal bidrage til at udvikle en model, som kan rulles ud til resten af landets kommuner.

- Jeg er meget stolt af, at vi er valgt ud til dette vigtige projekt. Og det er vi uden tvivl, fordi vi allerede er langt i nytænkning og omlægningen af det psykosociale område, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen i Rudersdal, og fortsætter:

- At være værdsat som alle andre, betyder alverden for en psykisk sårbar, som vi også kan høre det fra vores borgere. Vi vil med de penge, der kommer med projektet styrke det, vi allerede gør, men vi vil også prøve nye initiativer af, der gør, at psykisk sårbare borgere oplever veje ind i de lokale fællesskaber på lige fod med andre rudersdal-borgere. For det er det, der virker, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Et af de områder, hvor kommunen vil styrke indsatsen er på beskæftigelsesområdet:

- Når borgere som Morten gennem arbejde som frivillig får mod på at søge et job eller at begynde på en uddannelse, så er det eksempler på at gå sammen ad nye veje mod beskæftigelse, arbejde og uddannelse. Vi skal give borgerne adgang til værdsatte roller og til at komme sig, siger formanden for Erhvervsudvalget Randi Mondorf og fortsætter:

- Vi vil samarbejde med interne og eksterne partnere om at skabe alternative adgange til beskæftigelse i fx frivillighed eller socialøkonomiske virksomheder. Det er små trin på stier og veje, der kan føre til arbejdsmarkedsparathed eller uddannelsesparathed.

Borgernes egne håb og drømme
Hovedfokus for Rudersdal Kommune i det nye projekt er at sikre, at borgere med psykiske vanskeligheder i endnu højere grad oplever, at det er borgerens egne perspektiver på deres livssituation, håb, drømme og muligheder, som er udgangspunktet for alt samarbejde med kommunen. Samtidig skal borgeren opleve mere gennemskuelighed i samarbejdet med kommunen – et samarbejde, der skal opleves sammenhængende og som en helhed for borgeren, på tværs af de kommunale forvaltninger og sektorer.

Griber tidligt ind med nødvendig støtte
Kommunen arbejder i projektet også med tidlig og forebyggende indsats, der betyder, at psykiske sårbare borgere tidligst muligt tilbydes den nødvendige støtte og redskaber til at komme videre i livet. Det gør, at borgerne på sigt undgår behov for mere omfattende og indgribende støtte. Den tidlige indsats er også målrettet de unge i gymnasier og øvrige unge i Rudersdal, som oplever psykiske udfordringer.

Det er Socialstyrelsens satspuljeprojekt ’En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien’ som Rudersdal Kommune er udvalgt til, sammen med Randers, Herning og Roskilde. I alt 22 kommuner ansøgte om at være med i projektet. Med projektet har Rudersdal fået tildelt 2 mio. kr. i midler til at styrke arbejdet med det psykosociale område.

Rudersdal Kommune er tæt på og meget grønnere - med både bymiljø, arkitekturperler og naturskønne områder. Kommunen ligger med sine knap 56.000 indbyggere der, hvor Københavns forstæder hører op, og Nordsjællands skove, søer og åbne landskaber begynder. Her er grønt, så langt øjet rækker, med ranke kongebøge, gennem dale og bakker – og med malerisk flotte områder langs Furesøen, Sjælsø, Mølleåen og Øresund.

 

Rudersdal Kommune på DenOffentlige.dk Rudersdal Kommune
Aktivitet: Artikler: 17 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også