Foto: Miljøministeriet

Ny indsats: Træer skal sprænges i luften

Mindst 3.500 udvalgte træer i udpegede urørte skove landet over bliver i øjeblikket veteraniseret for at skabe levesteder for en lang række dyr og svampe. Det sker ved at skade træerne ved f.eks. at fjerne bark eller sprænge toppen af træer. Fremover vil det ske endnu flere steder.

Træer med afrevet bark, brændte pletter eller flækkede stammer. Og enkelte steder træer, der sprænges i luften. Dette syn kan for tiden møde skovgæster i flere af statens skove.

Det ligner umiddelbart hærværk på skovens træer, men faktisk er det helt med vilje og godt for natur og biodiversitet.

Naturstyrelsen veteraniserer i disse måneder mindst 3.500 udvalgte træer for at styrke biodiversiteten. Indsatserne bliver udført i nogle af de urørte skove, hvor regeringen, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet tidligere på året besluttede at stoppe den kommercielle skovdrift. Da skovene i sin tid blev plantet med produktion af træ for øje, skal arbejdet med at gøre træerne gamle før tid hjælpe udviklingen mod en mere naturlig skov på vej. Og fremover vil det være et syn, man kan møde i mange flere af statens skove.

"Naturen er i krise, og der mangler levesteder for en lang række planter, dyr og svampe i vores skove. Derfor har vi i år stoppet den kommercielle motorsav i 32 skove landet over, og med årets finanslovsaftale har vi nu leveret et historisk løft af naturindsatsen, så vi kan få endnu mere urørt skov. Det tager tid at vende naturkrisen, og derfor hjælper vi nogle steder naturen lidt på vej, hvor vi skyder genvej til flere levesteder ved at gøre udvalgte træer gamle før tid. At veteranisere et træ kan give liv til et mylder af planter og dyr," siger miljøminister Lea Wermelin.

Med finansloven er der nu afsat 888 mio. kroner til en natur- og biodiversitetspakke. Det gør det muligt at nå op på samlet set knap 75.000 hektar urørt skov. 

Efterligner naturen

Når man veteraniserer et træ, efterligner man de naturlige hændelser, et træ bliver udsat for i løbet af et langt liv i form af lynnedslag, sygdom, vind og vejr. Det kan f.eks. ske ved at fjerne en ring af bark på træet. Et skadet træ vil hurtigere udvikle områder med råddent og levende materiale, der gør det til et optimalt levested for en lang række biller og svampe, og hvor spætter kan søge føde og hakke redehuller.

Konkret er Naturstyrelsen i disse måneder i gang med at veteranisere ældre ege- og bøgetræer i udpegede urørte skove landet over - det gælder blandt andet i Jægersborg Hegn nord for København, Skindbjerglund i Nordjylland og Gråstenskovene i Sønderjylland.

Foruden veteranisering af træer vil Naturstyrelsen udføre en række andre tiltag for biodiversiteten i de urørte skove. Det gælder bekæmpelse af invasive plantearter og plantning af træer og buske med blomster, som bestøves af bier, sommerfugle og andre insekter.   Nogle steder vil man også fælde træer for at give plads til f.eks. gamle egetræer, samtidig med at de fældede træer bliver liggende i skovbunden og skaber mere dødt ved til gavn for svampe og biller.

Fem træer skal sprænges i Jægersborg Hegn

Mandag den 14. december udfører Naturstyrelsen veteranisering i Jægersborg Hegn. Her bliver ca. 180-årige ege sikret et langt liv ved at fjerne og/eller veteranisere bøgetræer, som er ved at overvokse egene. På dagen skal toppen sprænges af fem bøgetræer, og der skal ”ringes” bøgetræer, hvor der fjernes en ring af bark på træet. Arbejdet foregår i tidsrummet 10-13.

 

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nu får svanemærket nyt fokus

  Mange producenter vil gerne være med til at reducere klimabelastningen og fremme en mere cirkulær økonomi, hvor vi bruger ressourcerne igen og igen. Svanemærkets nye krav til udemøbler, legeredskaber og parkudstyr er netop udarbejdet med dette for øje.

 • 08.04.21 Bæredygtighed
  Nyt innovationscenter skal fastholde Danmarks økologiske førertrøje

  Der er lang vej til at fordoble det økologiske areal i Danmark igen. Derfor skal fokus rettes på innovation og udvikling, og det skal et nyt innovationscenter hjælpe med. Minister mener, at det kan styrke konkurrenceevnen.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Dyrevelfærden er en vigtig del af fremtidens bæredygtige landbrug

  Foråret er på vej og det betyder, at Økodag er nær. Det er festdagen, hvor de økologiske køer hopper ud på græs. Økodag er essensen af dyrevelfærd, men økologien skal blive ved med at udvikle sig. I Økologisk Landsforening arbejder vi med mange projekter, der skal højne dyrevelfærden for de økologiske dyr.

 • 31.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil have mere ambitiøse mål for energisektoren i EU

  Når EU til sommer skal forhandle nye mål for energisektoren, vil regeringen arbejde for, at målene for vedvarende energi og energieffektivitet øges markant. Derfor går regeringen allerede nu i gang med arbejdet for at sikre opbakning blandt de øvrige EU-lande.

 • 29.03.21 Bæredygtighed
  Regeringen vil beskytte havets vilde natur

  19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet, så vi går fra ca. 19 procent beskyttelse på havet til med de nye områder at beskytte ca. 30 procent. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet. Samtidig udpeges 6 nye fuglebeskyttelsesområder på mere end en million hektar