Ny standard skal gøre det lettere at udbyde rengøring

Den nordiske standard INSTA 800, der angiver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet, står nu over for en revision med særligt fokus på udbud.

INSTA 800 er en nordisk rengøringsstandard, der er meget udbredt særligt i Danmark, Norge og Sverige som et redskab til at forbedre kvaliteten i rengøringen. Standarden bruges mere og mere i private og offentlige indkøb – en tendens, der giver nogle nye udfordringer. Der er bl.a. behov for at sikre en klarere ramme, så standarden bliver et stærkere værktøj i udbudsprocesser. 

- Rengøringsleverandører og -kunder oplever i stigende grad, at det kan være svært at definere kvalitetsrengøring ud fra objektive kriterier. INSTA 800 er allerede i dag en stor hjælp til dette, men tilbagemeldinger fra brugerne af standarden er, at der ofte er forvirring om det aftalte ved udbud. Det bliver derfor et særligt fokusområde i revisionen, fortæller Charlotte Vincentz Fischer, standardiseringskonsulent i Dansk Standard. 

INSTA 800 angiver et fælles rengøringssprog, der er med til at lette samarbejdet og kommunikationen mellem aktørerne på rengøringsområdet. I den kommende version af standarden skal kvalitetskravene defineres endnu mere entydigt, så det dermed bliver lettere at udforme og sammenligne tilbud. 
 
- I takt med øget anvendelse i Norden – og også stigende interesse for INSTA 800 fra flere andre lande, er der behov for at skærpe standarden og gøre den mere operationel. Derudover viser erfaringerne, at der er behov for at styrke de dele i standarden, der vedrører ledelse, så standarden udover at bruges som redskab til at vurdere rengøringskvaliteten i endnu højere grad også kan bruges til som ledelsesværktøj.

Derfor nedsætter Dansk Standard nu et standardiseringsudvalg, hvor alle relevante interessenter har mulighed for at deltage og få indflydelse på standarden. Dansk Standard afholder informationsmøde om arbejdet med revisionen af standarden den 13. november 2015. Interesserede kan tilmelde sig på [email protected].

Revisionen af INSTA 800 vil tage udgangspunkt i de udfordringer, som brugerne er stødt på i deres praktiske arbejde med standarden, men andre emner kan også bringes i spil. 
 
Om INSTA 800: 
INSTA 800 er et redskab til at forbedre og definere rengøringskvaliteten. Standarden giver mulighed for entydig dokumentation af kvalitetsniveauet, og den giver leverandøren mulighed for at kontrollere, at det aftalte kvalitetsniveau er nået. Samtidigt bliver det lettere at informere brugerne af lokalerne og faciliteterne om, hvilken rengøringskvalitet de kan forvente. Standarden giver desuden medarbejderen mulighed for at kontrollere eget arbejde efter fastlagte kvalitetsprofiler. Dermed får medarbejderen gennem standarden større mulighed for at vurdere sin egen arbejdsindsats. 
 
INSTA 800 kan anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter fx kontorbygninger, sygehuse, skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionslokaler, skibe, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder.  
 
Emneord: OPS, Offentligt privat samarbejde, Dansk Standard, Udbud, Rengøringsbranchen, Udlicitering, Udbudsloven
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
  • 02.12.15 Klaus
    Har du erfaring med udførelse af visuel kontrol?

    Revisionsarbejdet med INSTA 800 er i gang. I løbet af de næste 2-3 uger bliver der indsamlet feedback fra brugere af INSTA 800, som har erfaring med udførelse af visuel kontrol. Fortæl os din mening på http://www.insta800revision.dk/

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også