Ny tre-sporet uddannelse på vej til udsatte unge

Seks forberedende uddannelsestilbud til unge uden job og uddannelse skal sløjfes til fordel for én samlet uddannelse med tre spor.

Regeringen vil rydde op i junglen af uddannelsestilbud, der møder landets svageste unge, når de ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse, skriver DR Nyheder. 

For at sikre, at også de omkring 50.000 unge under 25 år, der hverken er i job eller i gang med en ungdomsuddannelse, får en ungdomsuddannelse, skal seks forberedende uddannelsestilbud barberes ned til ét: Den Forberedende Grunduddannelse. 


Sådan lyder udspillet fra regeringen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) i spidsen. 

- I dag er det ganske uoverskueligt for de unge, hvad der er af muligheder, og hvordan man sammensætter det. Derfor foreslår vi, at der kun skal være én uddannelse, så der er et sted, hvor de unge kan gå hen, siger Merete Riisager til DR Nyheder. 

Udspillet fra regeringen kommer en måned efter, at en ekspertgruppe nedsat af regeringen fremlagde en række anbefalinger til, hvordan alle unge kan få et tilbud, som kan hjælpe dem videre i uddannelse eller beskæftigelse. Nu er regeringen altså klar med både form, navn og målgruppe for den nye uddannelse. 

Og regeringens kniv skærer seks eksisterende uddannelser væk. Det drejer sig om produktionsskolerne, Den Almene Voksenuddannelse (AVU), Den Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for Voksne (OBU), Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

- Problemet er, at de unge, der er i forberedende tilbud, er nogle af dem, der har sværest ved at navigere i tilbuddene, og samtidig er der det mest uoverskuelige marked til dem. 

- Derfor foreslår vi et meget mere simpelt niveau, hvor man på samme sted kan få flere forskellige tilbud, siger Merete Riisager til DR Nyheder.

Den Forberedende Grunduddannelse får tre spor, som de unge kan vælge mellem. Dels er der en forberedende linje til de unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller HF. 

En anden linje skal klargøre de unge til at få et job og måske på sigt begynde på en erhvervsuddannelse.


Den tredje linje kaldes Produktionsgrunduddannelsen og målrettes elever, der er uafklarede omkring deres fremtid. Målet er, at flere unge kommer godt videre i systemet, siger Merete Riisager. 

- I dag er der alt for mange af de unge, der ikke kommer videre i uddannelsessystemet. For mange af de unge bliver såkaldte uddannelsesnomader. Derfor bliver det mere enkelt, siger hun til DR Nyheder.

Hos Socialdemokratiet er der umiddelbar begejstring for de dele af regeringens udspil, der er sluppet ud.

Idéen med at droppe de seks nuværende tilbud til de unge og skabe ét nyt får en varm modtagelse hos Mattias Tesfaye, erhvervsskoleordfører for Socialdemokratiet: 

- Grundlæggende lægger det sig meget godt i forlængelse af vores tanker i Socialdemokratiet. 

- Mange af de unge mennesker, der har klaret sig dårligt i folkeskolen, de skal have lidt mere hjælp. Det er det afgørende for os, siger han til DR Nyheder. 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), undervisningsminister Merete Riisager (LA) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) holder fælles pressemøde onsdag 10.30. Her præsenterer de regeringens udspil til en reform af de forberedende tilbud til unge under titlen ”Tro på dig selv – det gør vi”.

 

FAKTA: Hovedelementerne i regeringens udspil på det forberedende område
 
En ny forberedende uddannelse, der løfter de unge
✹ Et enkelt og overskueligt tilbud med høj kvalitet og stor fleksibilitet
✹ Tre alternative spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse.
✹ Fokus på praksisnær undervisning, dansk og matematik, holdfællesskab, og digital dannelse i alle spor
✹ Obligatoriske prøver efter hvert modul
✹ Klare mål for progression og trivsel
✹ Samlet maksimal varighed på uddannelsen er to år
✹ Markant kompetenceløft af lederne og lærere
✹ Fokus på ledelsesopgaven
✹ Undervisningen foregår i et inkluderende læringsmiljø
✹ Specialpædagogisk støtte til elever med funktionsnedsættelse
✹ Skoleydelse svarende til produktionsskoleydelse, men med tillæg til forsørgere
 
Et samlet kommunalt ansvar for de unge
✹ Kommunen skal følge alle unge op til 25 år
✹ Koordineret og sammenhængende ungeindsats:
- Varetagelse af Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) opgaveportefølje
- Koordinering af støtte- og vejledningsfunktioner som f.eks. Specialpædagogisk støtte,
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og misbrugsindsats
- Én plan, der leder til uddannelse og beskæftigelse
- Én fast kontaktperson gennem hele forløbet for de unge, der har behov
- Jobcentrenes funktioner og opgaver over for den unge
- Koordinering af opsøgende funktioner bl.a. i forhold til virksomhedspraktikker
✹ Kommunalt ansvar for den nye Forberedende Grunduddannelse
✹ 10. klasse styrkes med en ny praksisfaglig 20/20-ordning
 
Uddannelsesdækning i hele landet
✹ Ca. 75 uddannelsessteder spredt over hele landet, heraf ca. 25 moderinstitutioner
✹ Alle uddannelsessteder skal have faglig bredde og være økonomisk bæredygtige
✹ Regelforenkling og plads til lokale løsninger
✹ Kommunale samarbejder
✹ Opmand understøtter processen
✹ Veltilrettelagt proces for overgang fra de nuværende institutioner
 
En ny uddannelsespolitisk målsætning med ambitioner for alle unge
✹ Det nye forberedende tilbud skal bidrage til at realisere ambitiøse mål for de unge
✹ De unge skal uddanne sig, mens de er unge
✹ Behov for nye uddannelsesmålsætninger, der måler opnået uddannelse, når de unge fylder 25 år – ikke 40 år, som i dag. I 2030 skal:
- 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
- andelen af de unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, være halveret.
Kilde: Undervisningsministeriet
 
Emneord: Forberedende ungdomsuddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse, Ungdomsuddannelser, Udsatte unge i uddannelse, Udsatte unge
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også