Bloktilskud udnyttes ikke af kommunerne

06/12/2012 14:11

Administrator

Mange kommuner udnytter fortsat ikke hele bloktilskuddet til det frivillige sociale arbejde. Ankestyrelsen har udarbejdet en ny statistik om frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18. Statistikken offentliggøres på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Statistikken er baseret på en landsdækkende undersøgelse af de kommunale rammer for tildeling af § 18-støtte, støttebeløbenes størrelse og målgrupperne for støtten. Statistikken for 2011 viser blandt andet at:

Kommunerne udbetalte 144,5 mio. kr. i støtte til det frivillige sociale arbejde, mens de modtog 149,9 mio. kr. i bloktilskud.

Kommunerne udbetalte 96,4 procent af det tilskud, de modtog fra staten til de frivillige foreninger. Der er tale om en mindre stigning i forhold til 2010.

Ældre og handicappede er målgrupperne for mere end halvdelen af de støttede aktiviteter. Denne tendens har været gældende i de seneste år.

Kommunerne støttede i 2011 det frivllige sociale arbejde med 62,8 mio. kr. ud over støttten efter servicelovens § 18.

Sammensæt selv statistik om frivilligt socialt arbejde

  • På Ankestyrelsens hjemmeside er det under "Tal fra Ankestyrelsen" muligt, at sammensætte statistik om det frivillige sociale arbejde efter eget valg, at udtrække og gemme data, grafik mv. Det er desuden muligt for kommunerne hurtigt at sammenligne sig med andre kommuner.
  • Oplysningerne i Tal fra Ankestyrelsen er frit tilgængelige for alle. Kommuner, pressen m.fl. må anvende og citere oplysningerne, når der anvendes kildehenvisning: "Tal fra Ankestyrelsen".

Mest Læste

Annonce