Professionshøjskoler får svært ved at leve op til krav om videnbasering

23/04/2012 11:03

Administrator

Det bliver svært for professionshøjskolerne at leve op til kravet om udviklings- og videnbasering, når knap halvdelen af midlerne forsvinder med udgangen af 2012. Det mener centrale aktører og professionshøjskolerne selv. Men der er også brug for ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag, viser en ny undersøgelse fra AKF.

Professionshøjskolerne, som fx uddanner lærere og sygeplejersker, er forpligtet til at være udviklings- og videnbaserede (FoU). Kravet om at være udviklings- og videnbaserede betyder, at de skal samarbejde med forskningsverdenen og professionerne. Og hele 45 % af professionshøjskolernes FoU er finansieret af globaliseringspuljen, der stopper med udgangen af 2012.

En ny rapport fra AKF undersøger barrierer og muligheder for, at professionshøjskolerne kan leve op til forpligtigelsen om at være udviklings- og videnbaserede. Den konkluderer, at det bliver svært for dem at leve op til kravene uden at få tilført nye midler, og at der samtidig er brug for organisatoriske og ledelsesmæssige tiltag, der bl.a. inddrager flere undervisere i FoU.

- Uden nye bevillinger, der er stabile over længere tid, ser det på baggrund af de gennemførte interview og analyser af finansiering ud til at være vanskeligt at sikre gennemslagskraft i professionshøjskolernes udviklings- og videnbasering, siger Torben Pilegaard Jensen, forskningsleder i AKF.

Store forskelle på prioritering og ressourcer
Nogle professionshøjskoler investerer mange ressourcer i udviklings- og videnbasering, men langtfra alle. Én skole bruger således seks gange så meget per studerende på FoU som en anden.  Og den eksterne finansiering er flere gange højere på nogle professionshøjskoler end på andre.

- Der er store forskelle mellem professionshøjskolernes prioritering af udviklings- og videnbasering. Og det peger på behovet for nye tiltag, der kan hæve niveauet særligt blandt de lavest rangerende professionshøjskoler, hvis de skal leve op til kravet om udviklings- og videnbasering, siger Torben Pilegaard Jensen.

Behov for organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer
Undersøgelsen giver følgende fem forslag, der kan styrke professionshøjskolernes evne til at leve op til kravene om udviklings- og videnbasering:

1.Intensiver samarbejdet mellem professionshøjskolerne, forskningsmiljøerne og profession og erhverv.
2.En ledelsesmæssig prioritering af udviklings- og videnbasering, der bl.a. øger undervisernes involvering.
3.Synliggør udviklingsaktiviteter i undervisningen og bring professionernes praksis ind i undervisningen for at motivere de studerende for bacheloropgaver med afsæt i professionen.
4.Skab større klarhed i roller og bedre forståelse mellem professionshøjskolerne og forskningsmiljøerne og dermed gensidig respekt for hinandens faglige og professionelle styrker.
5.Etabler stabile bevillinger, da der ellers er risiko for, at aktiviteterne bliver for spredte uden gennemslagskraft i grunduddannelserne og i efter- og videreuddannelserne.

Undersøgelsen er finansieret af Dansk Magisterforening.


Læs AKF-rapport og sammenfatning

 

Mest Læste

Annonce