Regeringen har ikke lært af Farum-sagen

16/04/2012 09:59

Administrator

Farum-sagen er unik i sin grovhed, men det må ikke overskygge, at der også i Farum blev truffet dårlige beslutninger, fordi der sad lokalpolitikere, der i det daglige ikke havde forudsætninger for at gennemskue de sindrige økonomiske og juridiske konstruktioner, Brixtofte udviklede.Deltag i debatten om

Lokalpolitikernes Arbejdsvilkår

Dét er et centralt problem, som Farum-kommissionen berører, og som regeringen vælger at vende det blinde øje til.

Kommissionen slår således fast, at det kommunalpolitiske hverv bør ”kunne besættes af personer uden særlige uddannelsesmæssige forudsætninger”, og at byrådsmedlemmerne bør ”kunne indrette sig efter, at kommunens eget embedsværk yder fornøden rådgivning og vejledning, således at byrådsmedlemmets arbejde kan koncentreres mest muligt om det politiske indhold i hvervet som byrådsmedlem.” (side 83- 84 i bind 1).

- Farum-sagen viser, der er behov for at styrke lokaldemokratiet. Der skal være ret til at få svar på faktuelle spørgsmål inden for en rimelig frist og adgang til økonomisk og juridisk rådgivning. Det er slet ikke godt nok i dag, og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) afviser at se på det. Det er trist, regeringen ikke har lært mere af Farum-sagen”, siger Gitte Terp Henriksen, byrådsmedlem i Furesø Kommune (SF).

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) har, i forhold til Farum-sagen, udtalt, at behovet for at styrke rammerne for det daglige, lokalpolitiske arbejde er dækket ind af en grundbog om lokalpolitik og et introduktionskursus for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- Det svarer til, at man sagde til Folketingsmedlemmerne, at de skulle læse grundloven, en pamflet om statskundskab og tage et 2-3 dages kursus, så var de klar til at styre Danmark. Det er useriøst og udemokratisk og også langt fra de ordninger, Folketinget har indført for sig selv. Jeg håber, ministeren vil studere Farum-kommissionens rapport mere indgående og skabe rammer for lokalpolitik, der beskytter mindretal og giver lokalpolitikere adgang til rådgivning i hverdagen - så vi undgår en ny Farum-sag og andre dårlige beslutninger, der har alvorlige konsekvenser for borgerne”, fortæller Sine Heltberg, medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg (S).

Borgernes i Farum tynges den dag i dag af en gæld, der er næsten dobbelt så høj som den næstmest forgældede kommune i landet.

Som en reaktion på Farum-sagen har regeringen besluttet, at man skal give lokalpolitikerne bedre mulighed for at afsætte en borgmester, og et udvalg skal se på, om der kan laves frister for, hvornår materialer skal udsendes før kommunalbestyrelsesmøder. Det er gode forslag, men ikke nok til at styrke det daglige, politiske arbejde i landets kommuner, der siden kommunalreformen har fået tilført nye og mere komplekse opgaver.
 

Mest Læste

Annonce