Odense Kommune gav genvalg til løn- og vagtplanløsning

Kontrakten med EG udløb med udgangen af 2017 og løn- og vagtplansystemet skulle derfor i udbud. EG Silkeborg Data genvandt opgaven.

Hver måned udbetaler Odense Kommune ca. kr. 500 mill. i løn og pensioner. Derfor er digital understøttelse af arbejdet med løn- og vagtplanlægning af vital betydning for en effektiv drift af kommunen.

- Løn- og personaleadministration er en uhyre kompleks opgave i en kommune af Odenses størrelse med over 100 forskellige overenskomster og aftaler. Derfor er det helt afgørende, at systemet understøtter så mange processer som muligt, siger konsulent Bjarne Sylvest, der sammen med sin kollega Birgitte Kjærsgaard har stået i spidsen for både kravspecifikation og implementering af den opdaterede løsning:

- Da vi udarbejdede kravspecifikationen, så vi dels på vores eget system, dels på en række andre kommuners for at lade os inspirere, inden vi sammen med diverse arbejdsgrupper fik formuleret vores skærpede krav til et nyt løn- og vagtplansystem, forklarer Bjarne Sylvest:

- Resultat blev en kravspecifikation, hvor vi blandt andet vægtede et bedre overblik for den enkelte medarbejder over egne data i systemet. Desuden bad vi om at få samlet en række funktioner, så den enkelte sagsbehandler kun skal arbejde i en brugergrænseflade for at gøre den enkelte opgave helt færdig, når man har de rette kompetencer og rettigheder, siger Bjarne Sylvest.

Læs mere: Standardrapporter giver sikkerhed for data og datasikkerhed

Leverandør genvalgt

EG Silkeborg Data genvandt udbuddet i skarp konkurrence på både pris og funktionalitet. Kommunen er nu i fuld drift efter at have implementeret alle de nye løsninger, der er aftalt i den nye hovedkontrakt. Der er endvidere indledt et samarbejde om yderligere udvikling.

Det gælder fx det langt mere brugervenlige medarbejdernet med ny brugergrænseflade:

- Det nye Medarbejdernet understøtter Odense Kommunes it- og digitaliseringsstrategi. Målet er at flytte datafangsten helt ud til medarbejderne, så de selv indberetter alt hvad de kan digitalt, i stedet for at indsende f.eks. timesedler og kørselsregnskaber på papir, som efterfølgende skal behandles manuelt, forklarer konsulent Birgitte Kjærsgaard, der ser et stort potentiale i, at medarbejderne får et bedre overblik og mulighed for at indberette egne data.

Læs mere: SD Business Intelligence – træf de rigtige valg

Effektivt kernesystem

De centrale værktøjer målrettet løn- og personalemedarbejderne er dog også helt afgørende for at kunne effektivisere og styrke kommunens administration.

- Løn- og personaleadministration handler om langt mere end de opgaver som den lille gruppe lønspecialister i forvaltningerne løser. Kommunen nyansætter og omplacerer fx ca. 6.000 medarbejdere om året, så det er vigtigt, at løsningen gør det let for HR-medarbejderne at oprette og flytte medarbejdere. Løsningen er også lønforhandlernes arbejdsplads. De har brug for at kunne simulere konsekvensen af ændringer i lønsammensætningerne, hvem der har hvilke tillæg, og hvad det fx koster at justere på et tillæg, forklarer Birgitte Kjærsgaard, der er tilfreds med løsningens muligheder for at understøtte de mange og komplekse udfordringer:

- Vi har fået opfyldt en lang række af ønskerne i kravspecifikationen så vi står godt rustet til at gå et skridt videre med digitaliseringen af løn- og vagtplanområdet i Odense Kommune, siger Bjarne Sylvest.

Historisk set har et lønkontor jo bl.a. bestået af tusindvis af hyldemeter ringbind, som lønmedarbejderne skulle arkivere og finde information i. Digitaliseringen betyder, at mange af de arbejdsgange er forsvundet. 
Vi forventer den nye løsning fra EG Silkeborg Data vil bidrage til, at vi kan overflødiggøre endnu flere manuelle arbejdsgange og dermed frigive tid til at løse de stadigt mere komplekse opgaver og øgede krav til effektivitet, siger Bjarne Sylvest.

- For Odense Kommune handler det først og fremmest om kvalitet og funktionalitet i løsningen. Det vil kunne forbedre kommunens effektivitet i de personaleadministrative og lønøkonomiske funktioner, samtidig med at det også bliver billigere, og det vil give en bedre understøttelse af kommunens kerneopgaver og dermed i sidste ende bidrage til en bedre service for borgerne, siger chef for HR og personale Mads Bjerrisgaard Bundesen.

Læs artikel: Seks tips til at undgå lønrod

Langvarigt samarbejde

Aftalen med Odense Kommune og EG Silkeborg Data løber i seks år fra 1. januar 2018 med mulighed for forlængelse i yderligere fire x 1 år.

EG udvikler og leverer digitale løsninger og services til en lang række danske kommuner og fire ud af de fem danske regioner.

Via EG Silkeborg Data A/S leverer EG løn- og personalesystemer til 27 kommuner og fire regioner, der tilsammen udsender mere end 500.000 lønsedler til deres ansatte hver måned.

Læs mere om SD Løn

Samfundsdesign / EG på DenOffentlige.dk EG er en skandinavisk teknologipartner med mere end 1.800 medarbejdere fordelt på 28 lokationer i Skandinavien og Polen. Vi leverer digitaliseringsløsninger til mere end 12.500 offentlige og komm...
Aktivitet: Artikler: 129 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 03.08.20 Velfærd
  Dansk Sygeplejeråd: Styrk plejeindsatsen på plejehjem

  De fleste beboere på landets plejehjem er multisyge og har behov for kompetent pleje døgnet rundt. Det er vi som samfund nødt til at erkende, hvis vi skal sikre værdighed og bekæmpe omsorgssvigt, som vist i TV2s dokumentar siger Dansk Sygeplejeråd.

 • 24.06.20 Velfærd
  Sundhedsplejersker forbedrer flygtningefamiliers integration

  Hvis flygtningefamilier bliver taget ved hånden i deres første tid i Danmark og får hjælp til at bygge bro til det danske samfund, bliver de nemmere en del af fællesskabet, viser analyse af stort projekt.

 • 15.06.20 Velfærd
  Tilsyn i daginstitutioner halter gevaldigt

  I knap hver tredje børnehave og vuggestue ses der slet ikke på børnene, når der laves tilsyn. I forvejen sker tilsynet i tre ud af fire institutioner kun én gang årligt eller sjældnere, viser undersøgelse for FOA.

 • 12.06.20 Velfærd
  Andelen af pædagogiske assistenter i børnehaver skal firdobles

  Flere end hver tredje ansatte i børnehaver og vuggestuer bør være faglærte pædagogiske assistenter, når minimumsnormeringerne indfases, mener FOA. En af de kommuner, som i forvejen går målrettet efter flere pædagogiske assistenter, er Lolland.

 • 12.06.20 Velfærd
  Tusindvis af medarbejdere får ret til fuld tid

  Er man medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København og ønsker at arbejde på fuld tid, så skal det også kunne lade sig gøre. Det mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling. Et nyt tiltag giver derfor fra 1. september alle medarbejdere, der arbejder på deltid i forvaltningen, ret til at gå op i tid.