Ø&I Årgang 31 nr. 3: Redaktionelt forord

Kære læser, hermed følger det tredje nummer af Ø&I’s 31. årgang. Med dette nummer følger ud over lederartiklen tre aktuelle artikler om brugernær velfærdsledelse, samskabende lederkompetencer samt brug af business intelligence.

Lederartiklen rejser spørgsmålet om nødvendigheden af et stærkere borgerengagement omkring samfundets fornyelse. Vi befinder os i en brydningstid, hvor staten og samfundet tilsyneladende har svært ved at finde fælles fodslag, fordi distancen mellem de politiske beslutningstagere og det arbejdende folk bliver stadig større. Befolkningens politikerlede og træthed over for de mange forandringer betyder, at det bliver stadig sværere for staten at forny samfundets grundlæggende værdier. Artiklen rejser nødvendigheden af et tættere samspil mellem politikerne og borgerne med henblik på at styrke befolkningens samfundsejerskab. En række bevægelser arbejder på at styrke dette samspil på tværs af de mangfoldige befolkningsgrupper og samfundsopfattelser.

Den første artikel handler om, hvordan vi kan genkende, hvad velfærd er, og hvordan affekter af velfærdsskabelse kan italesættes og knyttes an til indsatser og resultater. Artiklen diskuterer, hvad vi risikerer at miste af syne, hvis velfærdsskabelse i samspil tæt på borgernes eksistens ikke bliver set som noget væsentligt i værdiskabelsen. Artiklen er skrevet af Eva Pallesen, der er cand.scient.pol., ph.d. fra CVL/CBS og adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol.

Ø & I bliver til Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en relancering af det 32 år gamle forskertidsskriftet Ø & I - Økonomistyring & Informatik, der nu er blevet digitalt og en del af DenOffentlige.

Samfundslederskab i Skandinavien lægger vægt på empiriske studier af ledelsespraksis og har hele Skandinavien som redaktionelt afsæt.

Læs mere her

Den anden artikel handler om en central udfordring i velfærdsproduktionen, nemlig at skabe større relationel sammenhæng på tværs af producenterne til gavn for borgerne. En sådan sammenhæng kan ikke ses som en færdig organisationsmodel med definition af snitflader og samarbejdskontrakter. Sammenhæng på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og sektorer kræver en kontinuerlig og evig fælles stræben efter at arbejde med en samskabende arbejdskultur med afsæt i grænsebrydende relationelle ledelseskompetencer. Artiklen er skrevet af Per Bo Nørgaard Andersen, der er cand.mag. og Master i Public Governance og leder af Koncern HR Udvikling i Region Midtjylland, og Karen Ingerslev, der er cand.psych.aut. og ph.d. i Innovation og Head of Innovation and Development på Aarhus Universitetshospital.

Den tredje artikel handler om implementering af Business Intelligence, som mange virksomheder arbejder med i disse år. Artiklen udvikler en model for balanceret merværdi, hvor værdien anskues både ud fra et organisations- og lederperspektiv og ud fra et brugerperspektiv. Artiklen analyserer, hvordan merværdi opnås ud fra Davenports modenhedsmodel. Artiklen er skrevet af Rikke Gaardboe, der er cand.mag. og ph.d.-studerende ved Institut for Kommunikation, Henrik Fladkjær, der er cand.merc., ph.d. og lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse, samt Christian Nielsen, der er cand.oecon. og professor ved Institut for Økonomi og Ledelse, alle tre ansat på Aalborg Universitet.

Med dette nummer får du en invitation til sæsonens tredje debatmøde, som afholdes onsdag den 13. april 2016 på CBS, og som har titlen: Nye perspektiver på Innovationsledelse på grænsen af systemet – Kan vi skabe forandringsledelse uden forandringslede?«. Du kan læse mere om debatmødet ved at klikke på https://www.djoef-forlag.dk/da/tidsskrifter/oei/Oekonomistyring-og-Infor...

Det 4. nummer af Ø&I årgang 31 udkommer til maj. I dette nummer vil du finde artikler, der sætter lys på »Strategic Compliance«, »Lederskabelse på tvær af grænser og kulturer« og »Ledelse og pædagogik spændt ud mellem koncept og selvforvaltning«.

På gensyn til maj.

Med venlig hilsen

Preben Melander
Ansvarshavende redaktør

 

Læs artiklerne: 

 

Emneord: Økonomistyring & Informatik
Økonomistyring & Informatik på DenOffentlige.dk Efter 32 års udgivelse er forskertidsskriftet Ø&I - Økonomistyring & Informatik - blevet digitalt og en del af DenOffentlige.  I dette arkiv kan du finde forskningsartikler fra årene 2015-...
Aktivitet: Artikler: 42 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.06.21 Ledelse
  Ny regionsrådsformand i hovedstaden

  Et enigt regionsråd udpegede tirsdag aften den socialdemokratiske gruppeformand til at afløse Sophie Hæstorp Andersen, der fortsætter som menigt medlem – og skal fokusere mere på valget til overborgmesterposten i København

 • 21.06.21 Ledelse
  Redningsmænd får Forsvarsministerens Medalje

  Forsvarsministerens Medalje uddeles én gang om året og tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig eller frygtløs indsats. I dag overrækker forsvarsminister Trine Bramsen Forsvarsministerens Medalje til fem redningsmænd fra kystredningstjenesten.

 • 17.06.21 Ledelse
  Dansk Ældreråd får ny formand

  På Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 16. juni er Inger Møller Nielsen uden modkandidat valgt som ny formand for ældrerådenes landsorganisation. Hun afløser Mogens Rasmussen, der efter to år på posten, har valgt ikke at genopstille.

 • 01.06.21 Ledelse
  Direktør for Landbrugsstyrelsen fratræder

  Stillingen som direktør vil snarest muligt blive slået op efter gældende regler.

 • 28.05.21 Ledelse
  Søren Brostrøm indtræder i WHO’s globale bestyrelse

  Sundhedsstyrelsens direktør har i den forløbne uge været i Geneve for at deltage i WHO’s årlige Verdenssundhedsforsamling. Ligesom i 2020 finder den sted virtuelt, men fordi Søren Brostrøm har ledet møder i en af de to hovedkomitéer, har han deltaget i Geneve.