Her er Ledelseskommissionens syv anbefalinger

Ledelse

12/6/18 2:30

Freja Eriksen

Lederne i den offentlige sektor står for ofte alene med opgaverne. Det er et af de budskaber, som regeringens ledelseskommission kommer med i rapporten ”Sæt borgerne først – ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften”. Rapporten indeholder syv overordnede anbefalinger, der skal sikre bedre ledelse i den offentlige sektor.

Når skolelederen, sygehusdirektøren eller den lokale politichef skal sætte retning og lede sin organisation, så mangler de i mange tilfælde støtte til at håndtere de borgernære udfordringer, og alt for ofte bliver de mødt med krav og ikke med ledelse. Toplederne og forvaltningscheferne skal derfor vende blikket mere udad mod borgerne og blive mere tydelige og nærværende i ledelsen af de fagprofessionelle ledere og medarbejdere, der betjener borgerne, siger formand for Ledelseskommissionen, Allan Søgaard Larsen:

Ledelseskommissionen

Se hele vores tema om Ledelseskommissionen her 

Debatten om ledelse og styring af den offentlige sektor blæser stadig med stormstyrke, og New Public Management er flere gange i løbet af 2016 erklæret død. Men hvad kan - om noget - afløse NPM, hvilken styringslogikker bør gælde, og hvordan kommer vi i mål med fremtidens velfærd?

For at fremme god offentlig ledelse har regeringen nedsat en Ledelseskommission, som DenOffentlige følger tæt. 

 

 

"Vi ser mange steder, at de ledere, der egentlig burde fokusere på driften i deres organisation, har fokus rettet mod det politiske lag. Forvaltningscheferne og lederne af de borgernære organisationer kommer til at stå med ryggen mod hinanden. Det forringer i sidste ende den service, borgerne får, når de er i kontakt med den offentlige sektor," siger Allan Søgaard Larsen.

Ledelseskommissionens medlemmer har igennem det seneste år været i kontakt med 10.000 ledere i den offentlige sektor og har deltaget i over 200 institutionsbesøg, konferencer og temamøder. Og det er netop de konkrete erfaringer fra virkeligheden, der danner grundlag for de anbefalinger, Ledelseskommissionen har afleveret til regeringen. 

"Det er nu, det virkelige arbejde med at forbedre ledelsen i den offentlige sektor begynder, for anbefalingerne er ikke meget værd, så længe de kun står i vores rapport. Den virkelige udfordring bliver at få dem ud og leve. Jeg er derfor glad for den positive modtagelse, og jeg håber, at politikerne over en bred kam vil arbejde konstruktivt for, at vi med udgangspunkt i vores anbefalinger får skabt endnu bedre ledelse i den offentlige sektor til gavn for borgerne," siger Allan Søgaard Larsen.

Han peger på, at vejen til bedre ledelse går i flere retninger.

"Forandringer skal komme både fra lederne selv, der skal sørge for ’at ledelseskasketten vender rigtigt’, og så skal der over en bred kam skabes bedre rammer for lederne," siger Allan Søgaard Larsen.

Kommissionens syv anbefalinger 

  1. Borgeren skal i centrum
  2. Politikerne skal have tillid til ledelse
  3. Samarbejdssystemet skal forenkles
  4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
  5. Ledere skal sætte retning
  6. Ledere skal sætte holdet
  7. Ledere skal udvikle sig

Læs de 28 underanbefalinger i Ledelseskommissionens rapport.