Opblæste tal giver falske forhåbninger på ældreområdet

Trods politiske visioner om et løft af ældreområdet, er det tvivlsomt, om kommunernes budgetter overhovedet dækker det stigende antal ældre i 2020, viser FOA-analyse.

Kommunerne budgetterer i år med udgifter til ældreområdet, som efter alt at dømme ikke engang dækker udviklingen i antallet af ældre borgere. Det viser en analyse, FOA har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik om kommunernes budgetter til ældreområdet.

”Med økonomiaftalen for kommunerne blev parterne enige om, at der ikke blot skulle være penge til at følge den demografiske udvikling, men også til at udvikle kernevelfærden. Derfor er det skuffende at se, at der endnu engang er lagt op til overforsigtighed i kommunerne, når det kommer til ældreområdet,” siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

Danmarks Statistik offentliggjorde i sidste uge kommunernes budgettal for blandt andet ældreområdet i 2020.

Her lød konklusionen, at der blev tilført 2,4 milliarder kroner til ældreområdet i forhold til året før.

Det kunne umiddelbart lyde som om, der var reelle forbedringer af service i vente for borgerne og mere tid til omsorg og pleje for medarbejderne, men tallet på 2,4 milliarder kroner tager ikke højde for en række faktorer.

De 2,4 milliarder er i løbende priser. Det betyder, at der ikke er korrigeret for pris- og lønudviklingen. Når man tager det forbehold, er forskellen mellem 2019 og 2020 budgetterne reduceret til 1,2 milliarder kroner.

Hvis kommunerne alene skal følge med det stigende antal ældre, kræver det en stigning i udgifterne på omkring en milliard kroner.

Men udover den manglende korrektion for prisudviklingen, tager udviklingen fra Danmark Statistik heller ikke forbehold for, at værdighedsmilliarden fra i år overgår til bloktilskuddet – altså til kommunernes generelle tilskud, hvor kommunerne tidligere har modtaget milliarden gennem puljer.

Når man ikke tager forbehold for omlægningen af værdighedsmilliarden, vil det se ud som om, der er tilført en ekstra milliard kroner til kommunernes økonomi på ældreområdet. Men kommunerne har modtaget de midler siden 2017 gennem puljer.

“Vi forlanger ikke fuld genopretning på ét år for mange års forsømmelser. Men vi er da alvorligt bekymrede, når man med tallene fra Danmarks Statistik må tvivle alvorligt på, at der bare er budgetteret med penge nok til bare at dække omkostninger ved, at der vil være flere ældre i 2020 end i 2019,” siger Thomas Enghausen.

Det er en bekymring, som ældreminister Magnus Heunicke ser ud til at dele. Ministeren er i hvert fald også gået i gang med at analysere på budgettallene.

Foreløbig har Magnus Heunicke ikke turde garantere, at kommunerne har sat penge nok af til at klare udgifterne til flere ældre.

“FOAs analyse viser desværre, at ministeren har god grund til bekymring. Hvis det viser sig, at kommunerne ikke har afsat penge nok til flere ældre i 2020, håber jeg på de ældres vegne, at Magnus Heunicke vil tage en alvorlig snak med kommunerne i KL om, hvordan det kan være,” siger Thomas Enghausen.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også