Opgør med et fattigt samfund

Fra ’99 til 2010 steg antallet af fattige i Danmark med 38 procent. En stabilt stigende kurve, der prikker hul i vores forestillinger om, at velfærdsmodellen kan holde borgerne ude af fattigdom. Denne samfundsudvikling kræver en grundig, konstruktiv debat, mener Per K. Larsen, der fremover vil facilitere Fattigdomsdebatten på DenOffentlige.dk.

“Vejen til at formindske fattigdommen i Danmark forudsætter forandringer både i system, lovgivning, indsats, kultur, erhvervsliv og nærmiljøer. Ingen kan gøre en regulær forskel alene,” siger Per K. Larsen.

Følg Fattigdoms-debatten

Fattigdomsdebatten bidrager med ny viden til fattigdoms-området. Læs tidligere indlæg her:  

Temaredaktør Per K. Larsen har beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte gennem årtier, og er i dag landssekretær i EAPN. 

Med det afsæt åbner DenOffentlige.dk i dag Fattigdomsdebatten med Per K. Larsen som facilitator og temaredaktør.

I Danmark forestiller de fleste sig, at velfærdsmodellen kan holde borgerne ude af fattigdom, men opsigtsvækkende tal viser, at antallet af mennesker, der lever i fattigdom i Danmark, er steget fra 16.200 i 1999 til 42.000, herunder 10.700 under 18 år i 2010. Tallene kommer fra rapporten ”En dansk fattigdomsgrænse” fra 2013, udarbejdet af regeringens Ekspertudvalg om fattigdom. Ekspertudvalget definerer økonomisk fattige som personer, hvis disponible indkomst i tre år ligger under halvdelen af den øvrige befolknings, hvis families formue er under 100.000 kr. pr. voksen, og som ikke er studerende eller bor sammen med en studerende under 17 år.

“Den økonomiske fattigdom er på 11 år steget med 38 procent uden at det har sat mærkbare spor i den værdipolitiske debat, og samtidig med, at den generelle økonomiske krise sammen med flere reformer af beskæftigelsesområdet sætter tusindvis af danskere under økonomisk pres,” siger Per K. Larsen.

Han har gennem årtier beskæftiget sig med fattigdom og socialt udsatte, og er i dag landssekretær i European Anti Poverty Network. De senere års samfundsudvikling i Danmark står ifølge Per K. Larsen i skærende kontrast til det velfærdssamfund, som danskerne tror vi har.

”Fattigdommen i Danmark er støt stigende - især blandt unge, der mangler uddannelse og handicappede.. Regeringens velmenende kontanthjælpsreform forværrer problemet og sætter yderligere pres på den kommunale rådgivning, der i forvejen er stærkt belastet af alt for mange regler og meget snævre økonomiske rammer,” mener Per K. Larsen.

Han er alvorligt bekymret for, at udviklingen skaber store problemer for ikke blot fattige men hele samfundet på længere sigt, fordi fattigdom beviseligt fører til mere kriminalitet, vold og sygdom. Faktorer, de fleste helst er foruden i en harmonisk dansk velfærdsmodel.

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Per K. Larsen og EAPN har i samarbejde med forskningsleder i CASA, Finn Kenneth Hansen, for nylig udarbejdet en rapport, der forudsiger følgerne af regeringens kontanthjælpsreform, der trådte i kraft 1. januar.

”Målet med Fattigdomsdebatten på DenOffentlige.dk er, at bringe de aktører, som normalt bevæger sig i sikre siloer, sammen. Vi er nødt til at udvikle nye løsninger og påvirke debatten i en konstruktiv retning, hvor mennesker og løsninger giver mening,” mener Per K. Larsen.

Et forhindringsløb mod forbedringer

Med rapporten fra EAPN og CASA spår Per K. Larsen, at regeringens kontanthjælpsreform vil få negative følger.  

”Regeringens mål med kontanthjælpsreformen er, at mange flere unge kommer i uddannelse og arbejde. Men den vil i stedet medføre, at samfundets socialt dårligt stillede, bogligt svage og syge, især de unge, får stærkt forringede levevilkår, mister modet og skubbes længere væk fra arbejdsmarkedet,” siger han.

En række andre reformer vil samtidig øge antallet af kontanthjælpsmodtagere og dermed forventeligt forstærke de uheldige virkninger.

”Begrænsningerne i arbejdsløsheds- og sygedagpenge, efterløn og førtidspension vil alle resultere i, at borgere, som er for socialt, psykisk eller fysisk handicappede til at klare sig på arbejdsmarkedet, vil få brug for kontanthjælp. Vi forudser kaotiske tilstande i de kommunale forvaltninger og jobcentre, som vil mærkes både blandt de borgere, der har brug for hjælp, og af de rådgivere, som skal hjælpe,” siger Per K. Larsen.

Løsninger

Ifølge Per K. Larsen er det langt fra umuligt at finde løsninger, der kan formindske fattigdommen i Danmark.

”Meget forenklet handler det hele om at sikre et menneskes økonomiske levegrundlag, f.eks. som vi gør gennem vores velfærdsydelser, om rehabilitering – sundhedshjælp, uddannelse, rådgivning - og om at få vedkommende i arbejde,” siger han.

Debatten og aktiviteterne omkring DenOffentlige.dk vil bevæge sig efter disse tre pejlemærker inden for fattigdomsbekæmpelse.

Du kan bidrage til debatten med kommentarer under artiklerne. Du er også velkommen til at bidrage med artikler og synspunkter og skal i så fald sende en mail til [email protected]

Emneord: Fattigdom, Per K. Larsen, Velfærd, EAPN, CASA, Finn Kenneth Hansen, Fattigdomsgrænse
Fattigdomsdebatten på DenOffentlige.dk Fra 1999 til 2010 steg antallet af fattige i Danmark med 38 procent. En stabilt stigende kurve, der prikker hul i vores forestillinger om, at velfærdsmodellen kan holde borgerne ude af fattigdom....
Aktivitet: Artikler: 38 | Events: 1 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 07.04.14 Ivar Nielsen
  Ubetinget Basisindkomst er sagen

  Uddrag fra http://www.basisindkomst.dk/
  "Basisindkomst, eller borgerløn, er en reform af velfærdssamfundet. Internationalt (d.v.s. af BIEN: Basic Income European Network) defineres basisindkomst, som en form for minimumsindkomstgaranti, der adskiller sig fra andre overførselsindkomster ved: 1 at den bliver udbetalt til alle individer og ikke til husholdninger eller familier. 2. at den bliver udbetalt uafhængig af anden indkomst og formue. 3. at den bliver udbetalt uden en arbejds- eller aktiveringspligt.

  En god introduktion til, hvad basisindkomst er, kan ses i filmen Grundeinkommen, af Enno Schmidt & Daniel Häni, med danske undertekster af Per Sørensen og Karsten Lieberkind. Filmen kan ses her.

  Den danske borgerlønsbevægelse opfatter herudover borgerløn som en ubetinget ret til en indkomst for alle danske statsborgere og andre med lovligt, varigt ophold i Danmark af en sådan størrelse, at det er muligt af leve af den, om end på et beskedent niveau.

 • 07.02.14 Anna Poulsen
  Brøkpension

  Det er virkelig på tide, at der sker noget positiv for brøkpensionister. Brøkpension er den eneste social ydelse, hvis størrelse afhænger hvor længe man har boet i Danmark. Det betyder at tusindvis uhelbredeligt syge mennesker uden nogen arbejdsevne - mennesker som vel at mærke ikke selv har valgt at blive syge, straffes økonomisk hvis de ikke har boet i 40 år i Danmar-helt urealistisk for de fleste.... Reglerne gælder både indvandrere og etniske danskere som har boet en del af deres liv i udlandet, og betyder i praksis at tusindvis af førtidspensionister med bopæl i Danmark er ”dømt” til et liv med en indtægt under eller lige på kontanthjælpsniveau.
  Taget i betragtning at kontanthjælpsniveauet netop er fastlagt med det udgangspunkt at kontanthjælp er en midlertidig ydelse som man kan arbejde sig ud af, er det dybt urimeligt at man kan i så høj grad kan blive straffet økonomisk blot fordi man mod sin bedste vilje er blevet syg! For grove forbrydelser får man mildere straf...Den gruppe blev ikke nævnt med bare et ord i forbindelse med afskaffelse af fattigdom ydelser og forsæt som ALTID ikke nævnes i forbindelse med skatte og førtidspension reform.Det er ALDRIG god lejlighed til at tale om den gruppe er syge og dybt diskriminerende borgere...I øvrig optjening princippet er i strid med EU-lov om social sikring

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også