Kommuner takler nyledige forskelligt

10/05/2012 07:46

AGENDA

I nogle kommuner bliver jobklare kontanthjælpsmodtagere kaldt ind til samtale på jobcenteret flere gange i den første ledighedstid. I andre kommuner sker det langt sjældnere. Af David Elmer

Hvor tæt kontakt skal et jobcenter have med ledige, der lige er kommet på kontanthjælp? Det er jobcentrene i praksis ret uenige om. I nogle kommuner kommer op mod halvdelen af alle jobklare kontanthjælpsmodtagere ind til mindst tre jobsamtaler i jobcenteret i starten af ledighedsperioden. I andre jobcentre er det kun få procent af de nyledige, der på den måde får hyppig og tæt kontakt.
Det viser data fra jobindsats.dk, der måler hvad Arbejdsmarkedsstyrelsen kalder ”intensiteten” i indsatsen over for nye kontanthjælpsmodtagere.
I f.eks. Faaborg-Midtfyn kommune får godt 61 procent af alle nyledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere mindst tre jobsamtaler inden for de første tre måneders ledighed. Og godt halvdelen får tre samtaler allerede inden der er gået to måneder på kontanthjælp.
Men i f.eks. Allerød og Taarnby/Dragør, er det meget få af de nyledige, der får tre jobsamtaler inden for de første ledighedsmåneder.
Kontakt har effekt
Professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet har forsket i effekterne af jobcentrenes samtaler med ledige. Han mener, at der generelt er en rigtig god effekt af at holde samtaler.
”Hyppige samtaler, især tidligt i ledighedsforløbet, bringer de ledige hurtigere i job. Selv når man indregner de ekstra udgifter ved flere samtaler, så kan det samfundsøkonomisk set klart betale sig. Man kan selvfølgelig altid diskutere, hvor intensiv indsatsen skal være. Men tre samtaler inden for de første tre måneder virker ikke som overdisponeret,” siger han.
Christel Scott Hansen, jobcenterchef i Faaborg-Midtfyn, kalder jobcenterets tidlige og hyppige kontakt med nyledige for et meget bevidst valg.
”Mulighederne for at få borgerne ud i job er langt større ved en så massiv tidlig indsats, end hvis vi følger de almindelige terminer for ret og pligt. Det er så absolut indsatsen værd,” siger hun.
Hendes kollega i Odsherred, Job- og voksenchef Jens Højlund, supplerer:
”Vi har to ben i vores strategi: Styr på vores rettidighed og at vi gennem en tæt kontakt med de nytilmeldte ledige hele tiden holder dem til ilden i forhold til at være aktive, søge job eller komme i gang med en uddannelse,” siger han.
Han erkender, at det koster penge, men ser investeringen som meget langsigtet.
I Halsnæs var det kun 2,6 pct. af de nyledige, der fik tre samtaler inden for de første tre måneder.
Lisbeth Rindom, arbejdsmarkedschef i Halsnæs, forklarer at jobcenteret har prioriteret sin indsats.
”Når det gælder jobklare nyledige over 30 år, så får de jobsamtaler efter lovens krav. For dem lægger vi ikke vægt på den intensive indsats. Men til gengæld får de nyledige under 30 år en langt mere intensiv indsats end tre jobsamtaler. Som udgangspunkt betyder det, at de møder op i et dagligt vejledningsforløb eller i en virksomhedsrettet indsats, der efter min mening giver dem langt flere samtaler og udfordringer, end et intensivt samtaleforløb kan bibringe dem,” siger hun.

Mest Læste

Annonce