Priser på lejligheder fortsætter med at stige

Infrastruktur

07/09/2017 14:00

Boligsiden A/S

Priserne på ejerlejligheder er steget igen i august måned, og den årlige stigning ligger stabilt på lige under 10 procent. Det viser Boligsidens Markedsindeks for august.

Priserne på ejerlejligheder er steget 8,9 procent det seneste år, så kvadratmeterprisen for en lejlighed i Danmark nu er knap 26.000 kroner. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks for august måned.

Dermed forlænger lejlighedspriserne den kurve, der startede med at stige i 2012 og tog ekstra fart i starten af 2015, da renten faldt til et historisk lavt niveau, og det dermed blev billigere at låne penge til at købe bolig. Dengang blev der talt om eksplosive prisstigninger, men faktisk har udviklingen i de årlige prisstigninger vist sig at være meget stabil.

”Det seneste års prisstigning på 8,9 procent er mærkbart, men det er en stigning, der passer med det billede, vi kender fra de seneste år. Udviklingen i priserne på ejerlejligheder ligger på et højt, men stabilt niveau. De årlige stigninger på lige under 10 procent ligger således væsentligt over den realøkonomiske vækst,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Låneregel påvirker prisstigninger
Efter den lave rente var medvirkende til at få lejlighedspriserne til at stige markant, reagerede regeringen ved i slutningen af 2015 at indføre reglen om, at boligkøberne skal lægge fem procent i udbetaling, når de køber en bolig.

Formålet med indgrebet var at sænke stigningstakten i de større byer, og det lykkedes.

”Opstramningen var medvirkende til at lægge en dæmper på prisstigningerne, der faldt en smule, og som nu har stabiliseret sig omkring 10 procent årligt i Region Hovedstaden og omkring fem procent i Aarhus,” siger Birgit Daetz.

Huse og sommerhuse stiger også
Boligsidens Markedsindeks for august viser, at det ikke kun er ejerlejlighedspriserne, der stiger. Også priserne på villaer og rækkehuse er steget det seneste år. Det samme er sommerhuse, fortæller Birgit Daetz.

”Priserne på villaer og rækkehuse har ligget meget stabilt de seneste måneder omkring 13.500 kroner, men med en stigning det seneste år på 4,4 procent. Sommerhuspriserne fik et nøk opad i løbet af sommeren og kan nu fremvise en gennemsnitlig årlig stigning på 3,1 procent.”

Øvrige nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks:

·       Salgstiden på villaer og rækkehuse er faldet, og er nu under 200 dage, i alle regioner.

·       Nedslaget på villaer og rækkehuse er nu 497 kroner per kvadratmeter. Det er højest i Region Hovedstaden og lavest Region Sjælland.

·       Den gennemsnitlige salgstid på sommerhuse i Danmark er 260 dage, men er blot 147 dage i Region Hovedstaden, hvor den er faldet 17,8 % det seneste år.

Boligsidens Markedsindeks hver måned
Hver måned udsendes Boligsidens Markedsindeks, der giver et aktuelt billede af udviklingen på priser, salgstid og nedslag på boligmarkedet. Tallene er baseret på afsluttede bolighandler. Boligsidens Markedsindeks for september bliver udsendt d. 9. oktober 2017.

Kontaktperson:
Kommunikationsdirektør Birgit C. Daetz, Boligsiden A/S – mobil: 2121 0284, e-mail: [email protected]. Læs også mere på Boligsiden.dk

Mest Læste

Annonce